Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Būvniecības projektu īstenošanas stratēģijas, problēmas un risinājumi
Title in English Construction project implementation strategies, problems and solutions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Atis Verdenhofs
Reviewer SIA Oberon Companies, Ņikita Kočanovs
Abstract Būvniecība ir sarežģīts process, kurā tiek iesaistītas daudz personu dažādos posmos. Būvniecības nozarē ir daudz izaicinājumu. Galvenās problēmas rodas nepareizas projektēšanas, uzmērīšanas un materiālu izvēles dēļ, šīs problēmas visbiežāk rodas, jo iesaistītās personas ir bez atbilstošas pieredzes un izglītības.. Lai panāktu veiksmīgu būvniecības projekta rezultātu, komandā svarīgi ir jāiekļaut projekta vadītāju, būvdarbu uzraugu, inženieri un projektētāju. Bet, nonākot pie projekta vadības, projekta vadītājam ir būtiska loma, lai panāktu projekta pareizu izpildi. Pirms būvniecības projekta īstenošanas mums ir jāiepazīstas ar aktuālajiem valdības pieņemtajiem noteikumiem un likumiem. Daudzi projekti saskaras ar problēmām, neiepazīstoties ar vadlīnijām un specializētajiem likumiem. Šī pārbaude pēta vadības lomu būvniecības projektos Indijā un izceļ galvenos kritiskos elementus, kas ietekmē būvniecības projektu. Šajā rakstā tiek pētīta šo būvniecības vadības stratēģiju prakse ar piemēru. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Šī maģistra darba 1. daļa ir analītiskā daļa, kas satur Indijas būvniecības nozares aprakstu, tās ietekmi uz ekonomiku un pieprasījumu. Tas satur arī Indijas būvniecības nozares raksturojumu, lai labāk izprastu pašreizējo tirgu, izvirzītu stratēģiju un to risinājumu. Šī maģistra darba 2. daļa ir teorētiskā daļa, kurā iekļauti būvprojektos analizētie jautājumi un izaicinājumi kā arī apspriesti pasākumi, kas jāveic lai projekts būtu veiksmīgs. Šī maģistra darba 3. daļa ir praktiskā daļa; kas satur vispārēju informāciju un detalizētu informāciju par Chennai metro dzelzceļa būvniecību. Tajā ir arī identificētas problēmas, ar kurām uzņēmums saskārās, īstenojot projektu, un sniegti iespējamie risinājumi. Šajā daļā ir ietvertas arī galvenās problēmas, ar kurām sabiedrība saskarās metro būvniecības laikā. Secinājumus un priekšlikumus autors izvirza, ņemot vērā aptaujas rezultātus, kā arī balstoties uz gūto informaciju, analizējot šo projektu un pieredzi, ko autors ieguva izstradajot šo darbu.
Keywords Construction management, project implementation, Chennai Metro, CMRL, Metro issues and solutions, Chennai Metro rail project, CMRL construction.
Keywords in English Būvniecības vadība, projekta īstenošana, Chennai Metro, CMRL, Metro jautājumi un risinājumi, Chennai Metro dzelzceļa projekts, CMRL būvniecība.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 19.01.2021 21:24:01