Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Daudzdzīvokļu ēku modernizācijas iespējas Latvijas demogrāfisko problēmu risināšanai
Nosaukums angļu valodā Opportunities for Modernization of Apartment Buildings to Address Demographic Challenges in Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Tatjana Survilo
Recenzents Nod. vad. I.Bušovska
Anotācija Maģistra darbu izstrādāja Jana Žoludova. Maģistra darba tēmas nosaukums ir “Daudzdzīvokļu ēku modernizācijas iespējas Latvijas demogrāfisko problēmu risināšanai”. Darba vadītāja ir doktors, asociētais profesors Tatjana Survilo. Maģistra darba mērķis ir izanalizējot esošo demogrāfisko situāciju, novērtēt daudzdzīvokļu istabu skaita ietekmi uz demogrāfiskiem rādītājiem un izrietot no tā, izvirzīt iespējamos mājokļu modernizācijas risinājumus, situācijas uzlabošanai. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek noskaidrots, kas ir cilvēkkapitāls, kādi ir darbības virzieni Latvijai, lai uzlabotu un atbalstītu iedzīvotāju cilvēkkapitālu. Otrajā nodaļā tiek apskatīti un analizēti statistieskie dati par demogrāfiskiem rādītājiem, aprakstīti Latvijā pieejamie pirms 1991.gada celtie daudzdzīvokļu ēku projekti un sērijas. Kā arī otrajā nodaļā tika analizēti un raksturoti veiktās anketas dati. Trešajā nodaļā tiek izstrādāta modernizācijas iespēja, kuru izmantojot varētu ietekmēt demogrāfiskos rādītajus. Maģistra darba ietvaros tika veikta intervija ar būvniecības ekspertiem, kuri izteica savu viedokli par esošo situāciju un komentēja autores izstrādāto modernizāciju, kas arī tiek atpoguļots trešajā daļā. Kā arī pēdējā darba nodaļā tiek piedāvāts izmaksu apkopojums, kas nepieciešams, lai varētu realizētu piedāvāto modernizāciju. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, kura apjoms ir 79 lapaspuses. Darbā tika iekļauti 53 attēli, 1 tabula, 1 formula un 5 pielikumi uz 9 lapaspusēm.
Atslēgas vārdi Cilvēkkapitāls, daudzdzīvokļu ēkas, projekts, sērija, istabu skaits, dzīvokļu apvienošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Human capital, apartment buildings, project, series, number of rooms, apartment merging.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2021 13:56:55