Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Daudzdzīvokļu ēku modernizācijas iespējas Latvijas demogrāfisko problēmu risināšanai
Title in English Opportunities for Modernization of Apartment Buildings to Address Demographic Challenges in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer Nod. vad. I.Bušovska
Abstract Maģistra darbu izstrādāja Jana Žoludova. Maģistra darba tēmas nosaukums ir “Daudzdzīvokļu ēku modernizācijas iespējas Latvijas demogrāfisko problēmu risināšanai”. Darba vadītāja ir doktors, asociētais profesors Tatjana Survilo. Maģistra darba mērķis ir izanalizējot esošo demogrāfisko situāciju, novērtēt daudzdzīvokļu istabu skaita ietekmi uz demogrāfiskiem rādītājiem un izrietot no tā, izvirzīt iespējamos mājokļu modernizācijas risinājumus, situācijas uzlabošanai. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek noskaidrots, kas ir cilvēkkapitāls, kādi ir darbības virzieni Latvijai, lai uzlabotu un atbalstītu iedzīvotāju cilvēkkapitālu. Otrajā nodaļā tiek apskatīti un analizēti statistieskie dati par demogrāfiskiem rādītājiem, aprakstīti Latvijā pieejamie pirms 1991.gada celtie daudzdzīvokļu ēku projekti un sērijas. Kā arī otrajā nodaļā tika analizēti un raksturoti veiktās anketas dati. Trešajā nodaļā tiek izstrādāta modernizācijas iespēja, kuru izmantojot varētu ietekmēt demogrāfiskos rādītajus. Maģistra darba ietvaros tika veikta intervija ar būvniecības ekspertiem, kuri izteica savu viedokli par esošo situāciju un komentēja autores izstrādāto modernizāciju, kas arī tiek atpoguļots trešajā daļā. Kā arī pēdējā darba nodaļā tiek piedāvāts izmaksu apkopojums, kas nepieciešams, lai varētu realizētu piedāvāto modernizāciju. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, kura apjoms ir 79 lapaspuses. Darbā tika iekļauti 53 attēli, 1 tabula, 1 formula un 5 pielikumi uz 9 lapaspusēm.
Keywords Cilvēkkapitāls, daudzdzīvokļu ēkas, projekts, sērija, istabu skaits, dzīvokļu apvienošana.
Keywords in English Human capital, apartment buildings, project, series, number of rooms, apartment merging.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 19.01.2021 13:56:55