Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Tīmekļa tehnoloģiju pielietošana mācību procesā
Nosaukums angļu valodā Use of Web Technologies In Education Process
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Marina Uhanova
Recenzents J. Lavendels, LDI vad. pētnieks
Anotācija Laika gaitā arvien plašāk izglītības iestādēs tiek organizētas dažādu veidu elektroniskas mācības. Viens no elektronisku mācību veidiem ir auditorijas atbilžu sistēmas, kuras var realizēt gan kā fiziskas ierīces, gan kā tīmekļa risinājumus. Šādu sistēmu izstrādē ir iespējams izmantot dažādus rīkus un tehnoloģijas, taču ne visi no tiem ir pētīti tīmekļa auditorijas atbilžu sistēmas izstrādes kontekstā, tāpēc autors izstrādā minētās sistēmas prototipu, izmantojot ASP.NET Core satvaru un ar to saistītas tehnoloģijas. Šādā veidā tiek novērtēta tehnoloģiju piemērotība tīmekļa auditorijas atbilžu sistēmas izstrādei. Darba pirmajā nodaļā autors sniedz e-mācību definīciju un auditorijas sistēmu aprakstu. Otrajā nodaļā autors apraksta tīmekļa auditorijas atbilžu sistēmu funkcijas un arhitektūru. Trešajā nodaļā autors pēta tehnoloģijas, kuras iespējams izmantot auditorijas atbilžu sistēmas izstrādē. Ceturtajā nodaļā autors apraksta tīmekļa auditorijas atbilžu sistēmas prototipa izstrādi, kas ir balstīta uz veikto pētījumu. Piektajā nodaļā autors demonstrē izstrādātā prototipa darbību. Darba pamattekstā ir 35 lappuses, 25 attēli, 1 tabula un 36 izmantoto literatūras avotu.
Atslēgas vārdi elektroniskas mācības, auditorijas atbilžu sistēma, ASP.NET Core, SignalR
Atslēgas vārdi angļu valodā online learning, audience response system, ASP.NET Core, SignalR
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2021 12:47:51