Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Tīmekļa tehnoloģiju pielietošana mācību procesā
Title in English Use of Web Technologies In Education Process
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Marina Uhanova
Reviewer J. Lavendels, LDI vad. pētnieks
Abstract Laika gaitā arvien plašāk izglītības iestādēs tiek organizētas dažādu veidu elektroniskas mācības. Viens no elektronisku mācību veidiem ir auditorijas atbilžu sistēmas, kuras var realizēt gan kā fiziskas ierīces, gan kā tīmekļa risinājumus. Šādu sistēmu izstrādē ir iespējams izmantot dažādus rīkus un tehnoloģijas, taču ne visi no tiem ir pētīti tīmekļa auditorijas atbilžu sistēmas izstrādes kontekstā, tāpēc autors izstrādā minētās sistēmas prototipu, izmantojot ASP.NET Core satvaru un ar to saistītas tehnoloģijas. Šādā veidā tiek novērtēta tehnoloģiju piemērotība tīmekļa auditorijas atbilžu sistēmas izstrādei. Darba pirmajā nodaļā autors sniedz e-mācību definīciju un auditorijas sistēmu aprakstu. Otrajā nodaļā autors apraksta tīmekļa auditorijas atbilžu sistēmu funkcijas un arhitektūru. Trešajā nodaļā autors pēta tehnoloģijas, kuras iespējams izmantot auditorijas atbilžu sistēmas izstrādē. Ceturtajā nodaļā autors apraksta tīmekļa auditorijas atbilžu sistēmas prototipa izstrādi, kas ir balstīta uz veikto pētījumu. Piektajā nodaļā autors demonstrē izstrādātā prototipa darbību. Darba pamattekstā ir 35 lappuses, 25 attēli, 1 tabula un 36 izmantoto literatūras avotu.
Keywords elektroniskas mācības, auditorijas atbilžu sistēma, ASP.NET Core, SignalR
Keywords in English online learning, audience response system, ASP.NET Core, SignalR
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 19.01.2021 12:47:51