Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par pieejamības tūrisma attīstības iespējām.
Nosaukums angļu valodā Research on accessible tourism development opportunities.
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents U. Kamols
Anotācija Bakalaura darba autori: Shynggys Abishev Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc. Dr.oec.Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Pētījums par pieejamības tūrisma attīstības iespējām Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā tas sastāvs nav ievada, teorētiskās un pētījuma daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbam ir 56 lpp., Tajā iekļauti 14 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu saraksta saturs: 40 avoti angļu valodā: grāmatas, zinātniskie žurnālus un raksti, tiešsaistes resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā iekļauti tūrisma teorētiskie aspekti, pieejamības tūrisma definīcija un pieejamības tūrisma attīstību veicinošie faktori un virzīšanas iespēju apskats. Pētījuma daļa ietver uzņēmuma darbības raksturojumu, izmaksu problēmu analīzi un vecāka gadagājuma cilvēku un cilvēku ar invaliditāti makšatspējas un ceļošanas iespēju ierobežojumi Lielbritānijā un Kazahstānā, apskatītas uzņēmuma kvalitātes kontroles iespējas, un vispiemērotākās uzņēmuma reklāmas stratēģijuas un nepilnību novēršanas priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Šinggijs Abiševs (2021). Pētījumi par pieejamu tūrisma attīstību. Bakalaura darbs / Shynggys Abishev, Vladimirs Šatrevičs. Rīga. RTU, UIVI, IUVK bakalaura akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 56 lpp.
Atslēgas vārdi Pieejams tūrisms, attīstības stratēģija, kvalitātes funkciju ieviešana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Accessible tourism, Strategy for development, Quality function deployment.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2021 11:32:17