Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pētījums par pieejamības tūrisma attīstības iespējām.
Title in English Research on accessible tourism development opportunities.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer U. Kamols
Abstract Bakalaura darba autori: Shynggys Abishev Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc. Dr.oec.Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Pētījums par pieejamības tūrisma attīstības iespējām Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā tas sastāvs nav ievada, teorētiskās un pētījuma daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbam ir 56 lpp., Tajā iekļauti 14 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu saraksta saturs: 40 avoti angļu valodā: grāmatas, zinātniskie žurnālus un raksti, tiešsaistes resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā iekļauti tūrisma teorētiskie aspekti, pieejamības tūrisma definīcija un pieejamības tūrisma attīstību veicinošie faktori un virzīšanas iespēju apskats. Pētījuma daļa ietver uzņēmuma darbības raksturojumu, izmaksu problēmu analīzi un vecāka gadagājuma cilvēku un cilvēku ar invaliditāti makšatspējas un ceļošanas iespēju ierobežojumi Lielbritānijā un Kazahstānā, apskatītas uzņēmuma kvalitātes kontroles iespējas, un vispiemērotākās uzņēmuma reklāmas stratēģijuas un nepilnību novēršanas priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Šinggijs Abiševs (2021). Pētījumi par pieejamu tūrisma attīstību. Bakalaura darbs / Shynggys Abishev, Vladimirs Šatrevičs. Rīga. RTU, UIVI, IUVK bakalaura akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 56 lpp.
Keywords Pieejams tūrisms, attīstības stratēģija, kvalitātes funkciju ieviešana.
Keywords in English Accessible tourism, Strategy for development, Quality function deployment.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 19.01.2021 11:32:17