Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Nekustamā īpašuma nodokļa nozīme ilgtspējīgā teritorijas attīstībā
Nosaukums angļu valodā The Role of Real Estate Tax in Sustainable Development of a Territory
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Sarmīte Barvika
Recenzents Pr.doc. N.Balabka
Anotācija Darba autors: Amanda Cīrule Darba nosaukums: Nekustamā īpašuma nodoklis ilgtspējīgas teritorijas attīstībā Darba zinātniskais vadītājs: pētnieks, MBA Sarmīte Barvika Darbā tiek pētīta nodokļu sistēmas mijiedarbība ar ilgtspējīgu pilsētas attīstību un iedzīvotāju labklājību. Tiek aplūkoti teorētiskie aspekti šīm jomām un meklēti praktiski piemēri. Kā galvenais apskatāmais objekts ir pieņemta Rīgas pilsētas pašvaldība. Darbā ir pētīta situācija pilsētā, kā arī izdarīti nepieciešamie secinājumu un doti priekšlikumi. Darba mērķis ir pētīt un analizēt nekustamā īpašuma nodokļa ilgtspēju attiecībā uz teritorijas attīstību, sniegt priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa sistēmas pilnveidošanai. Darba uzdevumi: Apskatīt un izpētīt nekustamā īpašuma nodokļa normatīvo aktu regulējumu valsts mērogā, kā arī izpētīt nekustamā īpašuma nodokļa praksi ārvalstīs. Noskaidrot kāda nekustamā īpašuma nodokļa loma ir valsts un pašvaldības budžetā un nekustamā īpašuma nodokļa un ilgtspējīgas teritorijas plānošanas mijiedarbību uz iedzīvotāju labklājību. Tāpat aplūkot mājokļa politiku Latvijā un iepazīties ar ārvalstu pieredzi šajā jomā un izstrādāt ieteikumus nekustamā īpašuma nodokļa izmantošanas iespējām efektīvas zemes resursu plānošanai. Darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā tiek veikts teorētiskais izklāsts par nodokļu sistēmu – nozīmi, funkcijām un veidiem. Kā arī aplūkota ārvalstu pieredze attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli. Papildus tam nodaļā tiek aplūkots arī kadastrālās vērtības jēdziens. Otrajā daļā tiek apskatīta nekustāmā īpašuma nodokļa loma budžetā. Īpaša uzmanība tiek veltīta Rīgas pilsētas ienākumu un izdevumu analīzei. Trešajā daļā tiek skatīta ilgtspējīga teritorijas attīstība. Aplūkoti tiek procesi pilsētā, ilgtspējīgas attīstības princips – tā priekšnoteikumi un ieguvumi. Ceturtajā nodaļā tiek aplūkots kopējais starp visām iepriekšējām nodaļām. Šajā daļā tiek apskatīts kā ilgtspējīga attīstība var uzlabot dzīves kvalitāti un kā ar nodokļu politiku ir iespējams veicināt attīstību. Daļā aplūkota arī mājokļu politika pie mums un ārzemēs. Darba kopapjoms ir 98 lpp. Darbā iekļauti 19 attēli un 7 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 73 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma nodoklis ilgtspējīga attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate tax for sustainable development
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2021 08:32:35