Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Nekustamā īpašuma nodokļa nozīme ilgtspējīgā teritorijas attīstībā
Title in English The Role of Real Estate Tax in Sustainable Development of a Territory
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Sarmīte Barvika
Reviewer Pr.doc. N.Balabka
Abstract Darba autors: Amanda Cīrule Darba nosaukums: Nekustamā īpašuma nodoklis ilgtspējīgas teritorijas attīstībā Darba zinātniskais vadītājs: pētnieks, MBA Sarmīte Barvika Darbā tiek pētīta nodokļu sistēmas mijiedarbība ar ilgtspējīgu pilsētas attīstību un iedzīvotāju labklājību. Tiek aplūkoti teorētiskie aspekti šīm jomām un meklēti praktiski piemēri. Kā galvenais apskatāmais objekts ir pieņemta Rīgas pilsētas pašvaldība. Darbā ir pētīta situācija pilsētā, kā arī izdarīti nepieciešamie secinājumu un doti priekšlikumi. Darba mērķis ir pētīt un analizēt nekustamā īpašuma nodokļa ilgtspēju attiecībā uz teritorijas attīstību, sniegt priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa sistēmas pilnveidošanai. Darba uzdevumi: Apskatīt un izpētīt nekustamā īpašuma nodokļa normatīvo aktu regulējumu valsts mērogā, kā arī izpētīt nekustamā īpašuma nodokļa praksi ārvalstīs. Noskaidrot kāda nekustamā īpašuma nodokļa loma ir valsts un pašvaldības budžetā un nekustamā īpašuma nodokļa un ilgtspējīgas teritorijas plānošanas mijiedarbību uz iedzīvotāju labklājību. Tāpat aplūkot mājokļa politiku Latvijā un iepazīties ar ārvalstu pieredzi šajā jomā un izstrādāt ieteikumus nekustamā īpašuma nodokļa izmantošanas iespējām efektīvas zemes resursu plānošanai. Darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā tiek veikts teorētiskais izklāsts par nodokļu sistēmu – nozīmi, funkcijām un veidiem. Kā arī aplūkota ārvalstu pieredze attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli. Papildus tam nodaļā tiek aplūkots arī kadastrālās vērtības jēdziens. Otrajā daļā tiek apskatīta nekustāmā īpašuma nodokļa loma budžetā. Īpaša uzmanība tiek veltīta Rīgas pilsētas ienākumu un izdevumu analīzei. Trešajā daļā tiek skatīta ilgtspējīga teritorijas attīstība. Aplūkoti tiek procesi pilsētā, ilgtspējīgas attīstības princips – tā priekšnoteikumi un ieguvumi. Ceturtajā nodaļā tiek aplūkots kopējais starp visām iepriekšējām nodaļām. Šajā daļā tiek apskatīts kā ilgtspējīga attīstība var uzlabot dzīves kvalitāti un kā ar nodokļu politiku ir iespējams veicināt attīstību. Daļā aplūkota arī mājokļu politika pie mums un ārzemēs. Darba kopapjoms ir 98 lpp. Darbā iekļauti 19 attēli un 7 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 73 literatūras avoti.
Keywords Nekustamā īpašuma nodoklis ilgtspējīga attīstība
Keywords in English Real estate tax for sustainable development
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 19.01.2021 08:32:35