Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Jāšanas sporta būves. Jāšanas sporta centra "Ērmi" attīstības vīzija
Nosaukums angļu valodā Buildings of Equestrian Centers. Development Vision of the Equestrian Sports Center "Ermi", Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dace Kalvāne
Recenzents Arhitekte A. Viļuma
Anotācija Maģistra darba «Jāšanas sporta būves» autore ir Rīgas Tehniskās universitātes studente Signe Melkina. Darba mērķis ir definēt arhitektūras veidošanas principu un projektēšanas paņēmienu vadlīnijas, lai veidotu atbilstošu vidi jāšanas sporta centru lietotājiem. Tiek analizēti jāšanas sporta centri gan pasaulē, gan situācija Latvijā. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā pētīta jāšanas sporta būvju plānojuma un teritorijas organizācijas vēsturiskā attīstība pasaulē un Latvijā, lai atspoguļotu būvju nozīmi cilvēku ikdienā, izprastu plānojuma pamatprincipu attīstību, kā arī analizēti pastāvošie normatīvie regulējumi, kas attiecas uz zirgu turēšanas prasībām Latvijā. Darba otrajā nodaļā, pētot jāšanas sporta centru teorētiskos materiālus par funkcionālo organizāciju un sasaisti, telpiskās struktūras principiem, vajadzīgo drošības līmeni un vides faktoru ietekmi, tiek sistematizēta atbilstošu risinājumu izveide un izvirzīti galvenie kritēriji, kas veido kvalitatīvu telpisko vidi jātniekam un zirgam. Darba trešajā nodaļā tiek pētīti atsevišķi Eiropas jāšanas sporta centri, lai noskaidrotu teorētiskās stuktūras efektivitāti un esamību praksē. Veikta jāšanas sporta centru analīze Latvijas reģionos un pierīgā, kā arī aptaujāti un intervēti respondenti, lai raksturotu situācijas atbilstību izvirzītajiem kritērijiem. Latvijā, projektējot jāšanas sporta būves, jāvērš lielāka uzmanība funkcionālai organizācijai, arhitektoniskajam veidolam un konstruktīvajai struktūrai, izstrādājot vadlīnijas kopējai izpratnei par ēku tipoloģiju un ievērējot jāšanas sporta tradīcijas. Teritorijai jābūt koptēla sastāvdaļai, kas pilda gan funkciju, gan reprezentē vietu, tajā pašā laikā akcentējot galvenos elementus. Maģistra darbs sastāv no 101 lapaspuses, ieskaitot 125 attēlus, 13 shēmas, 3 tabulas un 3 pielikumus. Darba procesā izmantoti 71 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Jāšanas sporta būvju projektēšana, jāšanas sporta būvju teritorija, zirgu labturība, staļļi un manēžas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Equestrian sport buildings design, equestrian sport building territory, horse livery, horse stables and riding arenas.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2021 05:21:17