Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Jāšanas sporta būves. Jāšanas sporta centra "Ērmi" attīstības vīzija
Title in English Buildings of Equestrian Centers. Development Vision of the Equestrian Sports Center "Ermi", Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Dace Kalvāne
Reviewer Arhitekte A. Viļuma
Abstract Maģistra darba «Jāšanas sporta būves» autore ir Rīgas Tehniskās universitātes studente Signe Melkina. Darba mērķis ir definēt arhitektūras veidošanas principu un projektēšanas paņēmienu vadlīnijas, lai veidotu atbilstošu vidi jāšanas sporta centru lietotājiem. Tiek analizēti jāšanas sporta centri gan pasaulē, gan situācija Latvijā. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā pētīta jāšanas sporta būvju plānojuma un teritorijas organizācijas vēsturiskā attīstība pasaulē un Latvijā, lai atspoguļotu būvju nozīmi cilvēku ikdienā, izprastu plānojuma pamatprincipu attīstību, kā arī analizēti pastāvošie normatīvie regulējumi, kas attiecas uz zirgu turēšanas prasībām Latvijā. Darba otrajā nodaļā, pētot jāšanas sporta centru teorētiskos materiālus par funkcionālo organizāciju un sasaisti, telpiskās struktūras principiem, vajadzīgo drošības līmeni un vides faktoru ietekmi, tiek sistematizēta atbilstošu risinājumu izveide un izvirzīti galvenie kritēriji, kas veido kvalitatīvu telpisko vidi jātniekam un zirgam. Darba trešajā nodaļā tiek pētīti atsevišķi Eiropas jāšanas sporta centri, lai noskaidrotu teorētiskās stuktūras efektivitāti un esamību praksē. Veikta jāšanas sporta centru analīze Latvijas reģionos un pierīgā, kā arī aptaujāti un intervēti respondenti, lai raksturotu situācijas atbilstību izvirzītajiem kritērijiem. Latvijā, projektējot jāšanas sporta būves, jāvērš lielāka uzmanība funkcionālai organizācijai, arhitektoniskajam veidolam un konstruktīvajai struktūrai, izstrādājot vadlīnijas kopējai izpratnei par ēku tipoloģiju un ievērējot jāšanas sporta tradīcijas. Teritorijai jābūt koptēla sastāvdaļai, kas pilda gan funkciju, gan reprezentē vietu, tajā pašā laikā akcentējot galvenos elementus. Maģistra darbs sastāv no 101 lapaspuses, ieskaitot 125 attēlus, 13 shēmas, 3 tabulas un 3 pielikumus. Darba procesā izmantoti 71 informācijas avoti.
Keywords Jāšanas sporta būvju projektēšana, jāšanas sporta būvju teritorija, zirgu labturība, staļļi un manēžas.
Keywords in English Equestrian sport buildings design, equestrian sport building territory, horse livery, horse stables and riding arenas.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 19.01.2021 05:21:17