Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Publiska daudzfunkcionāla nepārstrādājamo atkritumu reģenerācijas stacija pilsētvidē: reģenerācijas stacija Rīgā
Nosaukums angļu valodā A Public Multifunctional Non-recyclable Waste-to-Energy Plant in the Urban Environment: WtE Plant in Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Marts Švēde
Recenzents Arhitekte A. Jēkabsone
Anotācija Maģistra darba “Publiska daudzfunkcionāla nepārstrādājamo atkritumu reģenerācijas stacija pilsētvidē” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes studente Beatrise Šteina. Pētījuma mērķis ir noteikt nepārstrādājo atkritumu reģenerācijas stacijas attīstības iespējas kā publiskai daudzfunkcionālai ēkai pilsētvidē. Maģistra darbs sastāv no 4 izvērstām nodaļām, kuras ietver nepārstrādājamo atkritumu un to apsaimniekošanas teorētiskās bāzes izpēti, atkritumu reģenerācijas ēkas uzbūves izpēti, publisku daudzfunkcionālu atkritumu reģenerācijas ēku metodes hibridizācijā un industriālo ēku kvalitātes rādītāju izpēti. Pirmajā nodaļā apkopots un izpētīts teorētiskais materiāls par nepārstrādājamajiem atkritumiem un to apsaimniekošanu prakšu salīdzinājums. Otrā nodaļa ietver atkritumu reģenerācijas ēkas funkcionalitātes izpēti un to iespējamo integrēšanas pilsētvidē paņēmienu analīzi. Trešajā nodaļā apkopoti un analizēti materiāli par publiskām daudzfunkcionālām atkritumu reģenerācijas stacijām. Izvērtēts risks publisko funkciju iespējām un izpētīta enerģijas atgūšana no rūpnieciskiem procesiem un tās potenciāls uzturēt publisko funkciju. Ceturtajā nodaļā ir analizēti industriālo ēku arhitektoniskās kvalitātes rādītāji. Atslēgas vārdi: nepārstrādājamie atkritumi, atkritumu reģenerācijas stacija. Pētījuma apjoms: 4 nodaļas, 131 lapas puses, ieskaitot 157 attēlus, izmantoti 127 informācijas avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi atkritumi ilgstspejiba publiska telpa
Atslēgas vārdi angļu valodā waste to energy wte sustainable publis space
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2021 23:57:55