Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Publiska daudzfunkcionāla nepārstrādājamo atkritumu reģenerācijas stacija pilsētvidē: reģenerācijas stacija Rīgā
Title in English A Public Multifunctional Non-recyclable Waste-to-Energy Plant in the Urban Environment: WtE Plant in Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Marts Švēde
Reviewer Arhitekte A. Jēkabsone
Abstract Maģistra darba “Publiska daudzfunkcionāla nepārstrādājamo atkritumu reģenerācijas stacija pilsētvidē” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes studente Beatrise Šteina. Pētījuma mērķis ir noteikt nepārstrādājo atkritumu reģenerācijas stacijas attīstības iespējas kā publiskai daudzfunkcionālai ēkai pilsētvidē. Maģistra darbs sastāv no 4 izvērstām nodaļām, kuras ietver nepārstrādājamo atkritumu un to apsaimniekošanas teorētiskās bāzes izpēti, atkritumu reģenerācijas ēkas uzbūves izpēti, publisku daudzfunkcionālu atkritumu reģenerācijas ēku metodes hibridizācijā un industriālo ēku kvalitātes rādītāju izpēti. Pirmajā nodaļā apkopots un izpētīts teorētiskais materiāls par nepārstrādājamajiem atkritumiem un to apsaimniekošanu prakšu salīdzinājums. Otrā nodaļa ietver atkritumu reģenerācijas ēkas funkcionalitātes izpēti un to iespējamo integrēšanas pilsētvidē paņēmienu analīzi. Trešajā nodaļā apkopoti un analizēti materiāli par publiskām daudzfunkcionālām atkritumu reģenerācijas stacijām. Izvērtēts risks publisko funkciju iespējām un izpētīta enerģijas atgūšana no rūpnieciskiem procesiem un tās potenciāls uzturēt publisko funkciju. Ceturtajā nodaļā ir analizēti industriālo ēku arhitektoniskās kvalitātes rādītāji. Atslēgas vārdi: nepārstrādājamie atkritumi, atkritumu reģenerācijas stacija. Pētījuma apjoms: 4 nodaļas, 131 lapas puses, ieskaitot 157 attēlus, izmantoti 127 informācijas avoti un 2 pielikumi.
Keywords atkritumi ilgstspejiba publiska telpa
Keywords in English waste to energy wte sustainable publis space
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.01.2021 23:57:55