Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Latvijas izglītības reformai atbilstoša mūsdienu skola. Vidusskola nākotnes Skanstē
Nosaukums angļu valodā Contemporary School Within the Latvian Education Reform. Secondary School in the Future Skanste, Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Sandra Treija
Recenzents Doktorants M. Babris
Anotācija Maģistra darbā tika pētītas plānotās izglītības reformas ietekme uz mācību vidi un nepieciešamās izmaiņas, kas spētu veicināt jauno mācību metožu īstenošanu. Analizēti citu pasaules skolu piemēri (Igaunija, Somija, Ķīna), kuru skolēni uzrāda augstākos mācību rezultātus, meklējot līdzības ar kompetenču pieejas mācību sistēmu un izvērtējot mūsdienīgo skolu ietekmi uz skolēna pašsajūtu un akadēmisko rezultātu. Latvijā lielākā daļa skolu ēku nespēj sniegt daudzveidīgās vides transformēšanas iespējas jaunās paaudzes skolēniem, ēkas ir novecojušas, ar zemiem energoefektivitātes rādītājiem. Pētījumā izmantota literatūras analīze, statistikas datu apkopojumi, autora izveidota esošo/bijušo skolēnu un skolotāju aptauja, un intervijas ar izglītības nozares ekspertiem. Darba gaitā tika secināts, ka jau šobrīd skolotāji, cenšoties aktīvi pielietot kompetenču pieejas mācību metodes, saskaras ar novecojušo skolu ēku nepiemērotību - mazajām ierobežotajām telpām, nepiemērotu vai pat neesošu vides labiekārtojumu, neatbilstību konkrēto vecumu grupu skolēniem. Ir nepieciešama jauna mūsdienīga skolas modeļa izveide, kurā transformējama vide, daudzveidīgs labiekārtojums, piemērots tehnoloģiskais nodrošinājums un skolas telpu vizuālā identitāte, spēs veicināt bērnu daudzpusīgu attīstību un veiksmīgi iekļaut mācību vidē arī bērnus ar speciālām vajadzībām un kustību traucējumiem. Darba rezultātā tika izveidotas vadlīnijas mūsdienīgas skolas izveidei, kas labvēlīgi ietekmētu gan lietotāju fizioloģiju, gan psiholoģiju. Diplomprojekts ir izstrādāts Skanstes teritorijā. Projektētā skola sevī ietver sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu. Tā ir projektēta atbilstoši jaunajai Latvijas izglītības reformai, ņemot vērā citu valstu piemērus, kā arī balstoties uz maģistra darba teorētiskās daļas izpēti. Skolas projektu provizoriski ir plānots realizēt Skanstes lokālplānojuma apbūves priekšlikuma 2. kārtas laikā. Darbs rakstīts latviešu valodā; lappušu skaits - 125. Darbā izmantoti 135 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Skola, sākumskola, pamatskola, vidusskola, izglītības reforma, Skanste, izglītības iestāde, mācību vide.
Atslēgas vārdi angļu valodā School, primary school, elementary school, secondary school, education reform, educational institution, learning environment.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2021 22:41:40