Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Latvijas izglītības reformai atbilstoša mūsdienu skola. Vidusskola nākotnes Skanstē
Title in English Contemporary School Within the Latvian Education Reform. Secondary School in the Future Skanste, Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Sandra Treija
Reviewer Doktorants M. Babris
Abstract Maģistra darbā tika pētītas plānotās izglītības reformas ietekme uz mācību vidi un nepieciešamās izmaiņas, kas spētu veicināt jauno mācību metožu īstenošanu. Analizēti citu pasaules skolu piemēri (Igaunija, Somija, Ķīna), kuru skolēni uzrāda augstākos mācību rezultātus, meklējot līdzības ar kompetenču pieejas mācību sistēmu un izvērtējot mūsdienīgo skolu ietekmi uz skolēna pašsajūtu un akadēmisko rezultātu. Latvijā lielākā daļa skolu ēku nespēj sniegt daudzveidīgās vides transformēšanas iespējas jaunās paaudzes skolēniem, ēkas ir novecojušas, ar zemiem energoefektivitātes rādītājiem. Pētījumā izmantota literatūras analīze, statistikas datu apkopojumi, autora izveidota esošo/bijušo skolēnu un skolotāju aptauja, un intervijas ar izglītības nozares ekspertiem. Darba gaitā tika secināts, ka jau šobrīd skolotāji, cenšoties aktīvi pielietot kompetenču pieejas mācību metodes, saskaras ar novecojušo skolu ēku nepiemērotību - mazajām ierobežotajām telpām, nepiemērotu vai pat neesošu vides labiekārtojumu, neatbilstību konkrēto vecumu grupu skolēniem. Ir nepieciešama jauna mūsdienīga skolas modeļa izveide, kurā transformējama vide, daudzveidīgs labiekārtojums, piemērots tehnoloģiskais nodrošinājums un skolas telpu vizuālā identitāte, spēs veicināt bērnu daudzpusīgu attīstību un veiksmīgi iekļaut mācību vidē arī bērnus ar speciālām vajadzībām un kustību traucējumiem. Darba rezultātā tika izveidotas vadlīnijas mūsdienīgas skolas izveidei, kas labvēlīgi ietekmētu gan lietotāju fizioloģiju, gan psiholoģiju. Diplomprojekts ir izstrādāts Skanstes teritorijā. Projektētā skola sevī ietver sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu. Tā ir projektēta atbilstoši jaunajai Latvijas izglītības reformai, ņemot vērā citu valstu piemērus, kā arī balstoties uz maģistra darba teorētiskās daļas izpēti. Skolas projektu provizoriski ir plānots realizēt Skanstes lokālplānojuma apbūves priekšlikuma 2. kārtas laikā. Darbs rakstīts latviešu valodā; lappušu skaits - 125. Darbā izmantoti 135 informācijas avoti.
Keywords Skola, sākumskola, pamatskola, vidusskola, izglītības reforma, Skanste, izglītības iestāde, mācību vide.
Keywords in English School, primary school, elementary school, secondary school, education reform, educational institution, learning environment.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.01.2021 22:41:40