Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Industriālas teritorijas reģenerācija: Rīgas eļļas spiestuves industriālās arhitektūras mantojuma adaptīvā atjaunošana
Nosaukums angļu valodā Regeneration of an Industrial Site: Adaptive Renewal of the Industrial Architecture Heritage of Riga Oil Mill
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Sandra Levāne
Recenzents Doc. M. Liepa-Zemeša
Anotācija Maģistra darba “Industriālas teritorijas reģenerācija: Rīgas eļļas spiestuves industriālās arhitektūras mantojuma adaptīvā atjaunošana” autors ir Pēteris Lapiņš. Darba mērķis ir definēt principus industriālās arhitektūras mantojuma efektīvai izmantošanai mūsdienās. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Apkopot informāciju par industriālās arhitektūras mantojuma veidiem un to atjaunošanu, 2. Analizēt dažādus pasaules un Latvijas industriālās arhitektūras mantojuma adaptīvās atjaunošanas piemērus un definēt principus tās realizēšanai, 3. Veikt Rīgas eļļas spiestuves apbūves un teritorijas vēsturisko, arhitektonisko un māksliniecisko vērtību apzināšanu un analīzi Torņakalna pilsētvides kontekstā, 4. Definēt Rīgas eļļas spiestuves adaptīvās atjaunošanas pamatnostādnes. Pētījumā tiek izmantotas sekojošas metodes: 1. Salīdzinošā analīze – informācijas materiālu un analogu risinājumu analīze, 2. Latvijas Valsts vēstures arhīva materiālu apkopošana, sistematizēšana un analīze, 3. Lauka pētījumi – teritorijas un ēku izpēte uz vietas un situācijas dokumentācija, 4. Intervija ar nozares speciālistu. Maģistra darbs sastāv no 3 galvenajām nodaļām, 8 apakšnodaļām, secinājumiem, skaidrojošā apraksta un 2. pielikumiem. Galvenās nodaļas: 1. Industriālās arhitektūras mantojuma saglabāšana un atjaunošana, 2. Adaptīvās atjaunošanas principi, 3. Torņakalna vēsturisko industriālo teritoriju saglabāšanas nozīme Rīgas rūpnieciskās apbūves kontekstā. Darba rezultātā tiek apzinātas Rīgas eļļas spiestuves industriālā mantojuma arhitektoniskās, vēsturiskās un mākslinieciskās vērtības, un definētas pamatnostādnes tās adaptīvai atjaunošanai. Dimplomprojekta izstrādē tās tiek izmantotas kā vadlīnijas atjaunojot un piešķirot jaunas funkcijas saglabājamām ēkām, kā arī jaunu apjomu projektēšanā. Maģistra darba apjoms ir 88 lappuses, tai skaitā 76 attēli, 4 tabulas un 2 pielikumi. To sastāda intervija ar nozares speciālistu. Darba izstrādē tika izmantoti 50 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi industriālais mantojums, adaptīvā atjaunošana, ilgtspējīga atjaunošana
Atslēgas vārdi angļu valodā industrial heritage, adaptive reuse, sustainable reuse
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2021 21:28:09