Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Industriālas teritorijas reģenerācija: Rīgas eļļas spiestuves industriālās arhitektūras mantojuma adaptīvā atjaunošana
Title in English Regeneration of an Industrial Site: Adaptive Renewal of the Industrial Architecture Heritage of Riga Oil Mill
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Sandra Levāne
Reviewer Doc. M. Liepa-Zemeša
Abstract Maģistra darba “Industriālas teritorijas reģenerācija: Rīgas eļļas spiestuves industriālās arhitektūras mantojuma adaptīvā atjaunošana” autors ir Pēteris Lapiņš. Darba mērķis ir definēt principus industriālās arhitektūras mantojuma efektīvai izmantošanai mūsdienās. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Apkopot informāciju par industriālās arhitektūras mantojuma veidiem un to atjaunošanu, 2. Analizēt dažādus pasaules un Latvijas industriālās arhitektūras mantojuma adaptīvās atjaunošanas piemērus un definēt principus tās realizēšanai, 3. Veikt Rīgas eļļas spiestuves apbūves un teritorijas vēsturisko, arhitektonisko un māksliniecisko vērtību apzināšanu un analīzi Torņakalna pilsētvides kontekstā, 4. Definēt Rīgas eļļas spiestuves adaptīvās atjaunošanas pamatnostādnes. Pētījumā tiek izmantotas sekojošas metodes: 1. Salīdzinošā analīze – informācijas materiālu un analogu risinājumu analīze, 2. Latvijas Valsts vēstures arhīva materiālu apkopošana, sistematizēšana un analīze, 3. Lauka pētījumi – teritorijas un ēku izpēte uz vietas un situācijas dokumentācija, 4. Intervija ar nozares speciālistu. Maģistra darbs sastāv no 3 galvenajām nodaļām, 8 apakšnodaļām, secinājumiem, skaidrojošā apraksta un 2. pielikumiem. Galvenās nodaļas: 1. Industriālās arhitektūras mantojuma saglabāšana un atjaunošana, 2. Adaptīvās atjaunošanas principi, 3. Torņakalna vēsturisko industriālo teritoriju saglabāšanas nozīme Rīgas rūpnieciskās apbūves kontekstā. Darba rezultātā tiek apzinātas Rīgas eļļas spiestuves industriālā mantojuma arhitektoniskās, vēsturiskās un mākslinieciskās vērtības, un definētas pamatnostādnes tās adaptīvai atjaunošanai. Dimplomprojekta izstrādē tās tiek izmantotas kā vadlīnijas atjaunojot un piešķirot jaunas funkcijas saglabājamām ēkām, kā arī jaunu apjomu projektēšanā. Maģistra darba apjoms ir 88 lappuses, tai skaitā 76 attēli, 4 tabulas un 2 pielikumi. To sastāda intervija ar nozares speciālistu. Darba izstrādē tika izmantoti 50 informācijas avoti.
Keywords industriālais mantojums, adaptīvā atjaunošana, ilgtspējīga atjaunošana
Keywords in English industrial heritage, adaptive reuse, sustainable reuse
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.01.2021 21:28:09