Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ilgtspējīgi principi sporta kompleksu projektēšanā. Multifunkcionāls sporta komplekss Talsos
Nosaukums angļu valodā Principles of Sustainability in the Design of Sports Centres. Multifunctional Sports Centre in Talsi, Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Marts Švēde
Recenzents Prakt. doc. A.Lapiņš
Anotācija Maģistra darba ar integrētu diplomprojektu “Ilgtspējīgi principi sporta kompleksu projektēšanā. Multifunkcionāls sporta komplekss Talsos” autore ir RTU Arhitektūras fakultātes studente Beāte Karmena Bāliņa. Darba mērķis ir apzināt dažādu ilgtspējības principu nozīmi jauna multifunkcionāla sporta centra projektēšanā, būvniecībā un visā ēkas dzīves ciklā, kā arī šos principus izmantot praktiski plānojot jaunu multifunkcionālu sporta centru. Maģistra darbs sastāv no 2 daļām. 1. daļā ir 5 nodaļas. Pirmajā nodaļā apskatīta ilgtspējības un sporta sasaiste, lai noskaidrotu, kā sports ietekmē ilgtspējīgu attīstību, ko tas dod sabiedrībai un kādas ir sekas, ja, veidojot sporta centrus, neņem vērā ilgtspējības kritērijus. Balstoties uz pirmajā nodaļā definētajiem ilgtspējības nozarēm, otrajā nodaļā zem katras nozares (ekonomiskās, sociālās un vides ilgtspējības) analizētas metodes, kā nepieciešams projektēt, būvēt un izvēlēties inženierkomunikācijas un tehnoloģijas, lai sasniegtu ilgtspējīgu attīstību katrā nozarē. Trešajā nodaļā apkopti raksturojumi un prasības hokeja hallēm un peldbaseiniem, lai tie būtu atbilstoši nacionālo sacensību prasībām, kā arī lai tie būtu droši un ērti sportistiem un sacensību skatītājiem. Balstoties uz otrajā nodaļā apskatītajām metodēm un trešajā nodaļa apskatītājām prasībām un kritērijiem, ceturtajā nodaļa tiek analizēti 6 multifunkcionāli sporta centri. Tiek analizēts to funkcionālais plānojums, energoefektivitāti uzlabojošās metodes un ilgtspējību papildinošās kvalitātes, lai noskaidrotu, vai sporta centrs ir ilgtspējīgs. Piektajā nodaļa veikta Talsu novada analīze, lai noskaidrotu, vai Talsu novads un Talsu pilsēta ir atbilstoša vieta jauna ilgtspējīga multifunkcionāla sporta centra, kurā iekļauta gan hokeja halle, gan peldbaseins, būvniecībai. 2. daļā ir 1 nodaļa, kurā ir definēts projekta mērķis un pamatuzdevums, veikta projekta novietnes analīze, aprakstīta projekta teritorijas, ēkas arhitektoniskā, funkcionālā un fasāžu koncepcija, kā arī aprakstīti ēka pielietotie ilgtspējības principi, inženierrisinājumi un inženiertīkli. Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu sastāv no 2 daļām, 6 nodaļām, 116 lappusēm, tajā izmantotas 76 ilustrācijas, 2 tabulas un ir 4 pielikumi. Darba procesā izmantoti 96 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Sporta komplekss, Ilgtspējība arhitektūrā, Talsi
Atslēgas vārdi angļu valodā Sports complex, Sustainabilty in Architecture, Talsi City
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2021 20:20:38