Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Ilgtspējīgi principi sporta kompleksu projektēšanā. Multifunkcionāls sporta komplekss Talsos
Title in English Principles of Sustainability in the Design of Sports Centres. Multifunctional Sports Centre in Talsi, Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Marts Švēde
Reviewer Prakt. doc. A.Lapiņš
Abstract Maģistra darba ar integrētu diplomprojektu “Ilgtspējīgi principi sporta kompleksu projektēšanā. Multifunkcionāls sporta komplekss Talsos” autore ir RTU Arhitektūras fakultātes studente Beāte Karmena Bāliņa. Darba mērķis ir apzināt dažādu ilgtspējības principu nozīmi jauna multifunkcionāla sporta centra projektēšanā, būvniecībā un visā ēkas dzīves ciklā, kā arī šos principus izmantot praktiski plānojot jaunu multifunkcionālu sporta centru. Maģistra darbs sastāv no 2 daļām. 1. daļā ir 5 nodaļas. Pirmajā nodaļā apskatīta ilgtspējības un sporta sasaiste, lai noskaidrotu, kā sports ietekmē ilgtspējīgu attīstību, ko tas dod sabiedrībai un kādas ir sekas, ja, veidojot sporta centrus, neņem vērā ilgtspējības kritērijus. Balstoties uz pirmajā nodaļā definētajiem ilgtspējības nozarēm, otrajā nodaļā zem katras nozares (ekonomiskās, sociālās un vides ilgtspējības) analizētas metodes, kā nepieciešams projektēt, būvēt un izvēlēties inženierkomunikācijas un tehnoloģijas, lai sasniegtu ilgtspējīgu attīstību katrā nozarē. Trešajā nodaļā apkopti raksturojumi un prasības hokeja hallēm un peldbaseiniem, lai tie būtu atbilstoši nacionālo sacensību prasībām, kā arī lai tie būtu droši un ērti sportistiem un sacensību skatītājiem. Balstoties uz otrajā nodaļā apskatītajām metodēm un trešajā nodaļa apskatītājām prasībām un kritērijiem, ceturtajā nodaļa tiek analizēti 6 multifunkcionāli sporta centri. Tiek analizēts to funkcionālais plānojums, energoefektivitāti uzlabojošās metodes un ilgtspējību papildinošās kvalitātes, lai noskaidrotu, vai sporta centrs ir ilgtspējīgs. Piektajā nodaļa veikta Talsu novada analīze, lai noskaidrotu, vai Talsu novads un Talsu pilsēta ir atbilstoša vieta jauna ilgtspējīga multifunkcionāla sporta centra, kurā iekļauta gan hokeja halle, gan peldbaseins, būvniecībai. 2. daļā ir 1 nodaļa, kurā ir definēts projekta mērķis un pamatuzdevums, veikta projekta novietnes analīze, aprakstīta projekta teritorijas, ēkas arhitektoniskā, funkcionālā un fasāžu koncepcija, kā arī aprakstīti ēka pielietotie ilgtspējības principi, inženierrisinājumi un inženiertīkli. Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu sastāv no 2 daļām, 6 nodaļām, 116 lappusēm, tajā izmantotas 76 ilustrācijas, 2 tabulas un ir 4 pielikumi. Darba procesā izmantoti 96 informācijas avoti.
Keywords Sporta komplekss, Ilgtspējība arhitektūrā, Talsi
Keywords in English Sports complex, Sustainabilty in Architecture, Talsi City
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.01.2021 20:20:38