Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Daugavas piekrastes attīstības koncepts Aizkraukles novadā
Nosaukums angļu valodā Daugava Coastal Development Concept in Aizkraukle Region
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Renāte Čaupale
Recenzents Prof. M. Šenfelde
Anotācija Darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Pilsētu un reģionu inženierekonomikas maģistra studiju programmas 2. kursa studente Rasa Teivāne, darba vadītāja – docente, Dr. arch. Renāte Čaupale. Maģistra darba ietvaros tika pētīta Daugavas piekraste jaunveidojamā Aizkraukles novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā. Maģistra darbs sastāv no 94 lappusēm, 46 attēliem, 8 tabulām un 4 pielikumiem. Darbā tiek veikta Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Pļaviņu un Skrīveru novadu Daugavas piekrastes izpēte, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas apvienosies vienā Aizkraukles novadā, ar mērķi piedāvāt vienotu Daugavas piekrastes attīstības konceptu. Darbā tiek analizēta un salīdzināta novadu sociāli ekonomiskā situācija, attīstības plānošanas dokumentu saistības ar darbā pētāmo jautājumu – publiskās ārtelpas attīstību Daugavas piekrastē, kā arī identificēti Daugavas piekrastes kultūrobjekti un teritorijā realizētie projekti. Darba ietvaros tika veikta iedzīvotāju anketēšana par galvenajām problēmām un attīstības virzieniem Daugavas piekrastē, kā arī sniegti priekšlikumi Daugavas piekrastes attīstības konceptam. Daugavas piekraste ir teritorija ar augstu rekreatīvo un brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidības potenciālu. Tās attīstība sniedz vairākus ekonomiskus ieguvumus – piesaista investīcijas, veicina vietējās uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, ietekmē tuvumā esošo nekustamo īpašumu vērtības palielināšanos, ģenerējot augstākus ienākumus vietējai pārvaldei. Tā kā uz doto brīdi pašvaldības izstrādā attīstības plānošanas dokumentus jaunveidojamam Aizkraukles novadam, ir būtiski vietējai pārvaldei vērst uzmanību uz Daugavas piekrastes potenciālu, stimulējot ietvert attīstības pasākumus plānošanas dokumentos. Daugavas piekrastes attīstībā novadu apvienošana var sniegt pozitīvu ietekmi, realizējot integrētu attīstības pieeju plašākā teritoriālā vienībā.
Atslēgas vārdi piekrastes teritorija, ūdensmala, publiskā ārtelpa
Atslēgas vārdi angļu valodā coastal area, waterfront, public outdoor space
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2021 11:42:57