Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Daugavas piekrastes attīstības koncepts Aizkraukles novadā
Title in English Daugava Coastal Development Concept in Aizkraukle Region
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Renāte Čaupale
Reviewer Prof. M. Šenfelde
Abstract Darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Pilsētu un reģionu inženierekonomikas maģistra studiju programmas 2. kursa studente Rasa Teivāne, darba vadītāja – docente, Dr. arch. Renāte Čaupale. Maģistra darba ietvaros tika pētīta Daugavas piekraste jaunveidojamā Aizkraukles novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā. Maģistra darbs sastāv no 94 lappusēm, 46 attēliem, 8 tabulām un 4 pielikumiem. Darbā tiek veikta Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Pļaviņu un Skrīveru novadu Daugavas piekrastes izpēte, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas apvienosies vienā Aizkraukles novadā, ar mērķi piedāvāt vienotu Daugavas piekrastes attīstības konceptu. Darbā tiek analizēta un salīdzināta novadu sociāli ekonomiskā situācija, attīstības plānošanas dokumentu saistības ar darbā pētāmo jautājumu – publiskās ārtelpas attīstību Daugavas piekrastē, kā arī identificēti Daugavas piekrastes kultūrobjekti un teritorijā realizētie projekti. Darba ietvaros tika veikta iedzīvotāju anketēšana par galvenajām problēmām un attīstības virzieniem Daugavas piekrastē, kā arī sniegti priekšlikumi Daugavas piekrastes attīstības konceptam. Daugavas piekraste ir teritorija ar augstu rekreatīvo un brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidības potenciālu. Tās attīstība sniedz vairākus ekonomiskus ieguvumus – piesaista investīcijas, veicina vietējās uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, ietekmē tuvumā esošo nekustamo īpašumu vērtības palielināšanos, ģenerējot augstākus ienākumus vietējai pārvaldei. Tā kā uz doto brīdi pašvaldības izstrādā attīstības plānošanas dokumentus jaunveidojamam Aizkraukles novadam, ir būtiski vietējai pārvaldei vērst uzmanību uz Daugavas piekrastes potenciālu, stimulējot ietvert attīstības pasākumus plānošanas dokumentos. Daugavas piekrastes attīstībā novadu apvienošana var sniegt pozitīvu ietekmi, realizējot integrētu attīstības pieeju plašākā teritoriālā vienībā.
Keywords piekrastes teritorija, ūdensmala, publiskā ārtelpa
Keywords in English coastal area, waterfront, public outdoor space
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.01.2021 11:42:57