Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Tukuma novada ainavu ceļa attīstības iespējas
Nosaukums angļu valodā Opportunities for the Development of the Landscape Road in Tukums Region
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Jēkabpils pilsētas Domes deputāte L. Kļaviņa
Anotācija Maģistra darba temats: Tukuma novada ainavu ceļa attīstības iespējas. Maģistra darba autors: Anda Anmane Maģistra darba zinātniskais vadītājs: praktiskais docents, Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Kopumā darbs sastāv no 86 lapām un tam ir pievienots viens pielikums. Darbā iekļauti 25 attēli un 14 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 26 avoti latviešu valodā un 6 angļu valodā. Maģistra darba rezultāti: Teorētiskajā daļā izpētīts ceļu un ainavu ceļu vispārējais raksturojums, kā arī apskatītas novadu attīstības iespējas. Analītiskajā daļā veikta Tukuma novada un tās attīstības iespēju izpēte, kurā arī analizēti iegūtie aptaujas dati un konstatētas pētītās teritorijas nepilnības. Praktiskajā daļā analizēta teritorijas faktiskā situācija un izvirzītas ainavu ceļa attīstības iespējas. Kopumā tika izvirzīti trīs ainavu ceļa attīstības scenāriji un ainavu ceļa attīstības virzības plāns. Darba ietvaros tika aprēķinātas katra scenārija iespējamās izmaksas un novērtējot ainavu ceļa attīstības būtību un citus aspektus, tika izvērtēts potenciāli lietderīgākais scenārijs un tika izvirzīti iespējamie sociālekonomiskie ieguvumi. Veicot izpēti un novērtējumu, tika noskaidrots, ka Tukuma novada teritorijā autoceļa posms attīstāms kā ainavu ceļš. Lai nodrošinātu veiksmīgu autoceļa kā ainavu ceļa attīstību, nepieciešams nodrošināt teritorijas ap autoceļu sakopšanu un autoceļa seguma pārbūvi, nodrošinot teritorijas unikālā rakstura saglabāšanu, citu iespēju attīstību teritorijā un ainavu ceļa popularizēšanu.
Atslēgas vārdi ainavu ceļš, ceļa ainava, novads, autoceļš, attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Landscape Road, Road Landscape, County, Highway, Development
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2021 10:23:06