Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Tukuma novada ainavu ceļa attīstības iespējas
Title in English Opportunities for the Development of the Landscape Road in Tukums Region
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Jēkabpils pilsētas Domes deputāte L. Kļaviņa
Abstract Maģistra darba temats: Tukuma novada ainavu ceļa attīstības iespējas. Maģistra darba autors: Anda Anmane Maģistra darba zinātniskais vadītājs: praktiskais docents, Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Kopumā darbs sastāv no 86 lapām un tam ir pievienots viens pielikums. Darbā iekļauti 25 attēli un 14 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 26 avoti latviešu valodā un 6 angļu valodā. Maģistra darba rezultāti: Teorētiskajā daļā izpētīts ceļu un ainavu ceļu vispārējais raksturojums, kā arī apskatītas novadu attīstības iespējas. Analītiskajā daļā veikta Tukuma novada un tās attīstības iespēju izpēte, kurā arī analizēti iegūtie aptaujas dati un konstatētas pētītās teritorijas nepilnības. Praktiskajā daļā analizēta teritorijas faktiskā situācija un izvirzītas ainavu ceļa attīstības iespējas. Kopumā tika izvirzīti trīs ainavu ceļa attīstības scenāriji un ainavu ceļa attīstības virzības plāns. Darba ietvaros tika aprēķinātas katra scenārija iespējamās izmaksas un novērtējot ainavu ceļa attīstības būtību un citus aspektus, tika izvērtēts potenciāli lietderīgākais scenārijs un tika izvirzīti iespējamie sociālekonomiskie ieguvumi. Veicot izpēti un novērtējumu, tika noskaidrots, ka Tukuma novada teritorijā autoceļa posms attīstāms kā ainavu ceļš. Lai nodrošinātu veiksmīgu autoceļa kā ainavu ceļa attīstību, nepieciešams nodrošināt teritorijas ap autoceļu sakopšanu un autoceļa seguma pārbūvi, nodrošinot teritorijas unikālā rakstura saglabāšanu, citu iespēju attīstību teritorijā un ainavu ceļa popularizēšanu.
Keywords ainavu ceļš, ceļa ainava, novads, autoceļš, attīstība
Keywords in English Landscape Road, Road Landscape, County, Highway, Development
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.01.2021 10:23:06