Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Sociāli integrētas dzīvojamās vides arhitektūra. Dzīvojamais kvartāls Mūkusalā
Nosaukums angļu valodā Architecture of Socially Integrated Residential Environment. Residential Quarter in Mūkusala
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Sandra Treija
Recenzents Prakt.doc. D. Bērziņš
Anotācija Maģistra darba pētījuma daļas mērķis ir definēt pamatprincipus ilgtspējīgas dzīvojamās vides veidošanai sociālo mājokļu kontekstā. Vairākām maznodrošinātām sabiedrības grupām Latvijā trūkst pieejas kvalitatīviem sociālajiem mājokļiem. Daudzi sociālie mājokļi Latvijā ir sliktā tehniskā stāvoklī un ar zemu energoefektivitāti, netiek būvēts daudz jaunu pašvaldības mājokļu. Rīgā līdz šim sociālie mājokļi ir tikuši izvietoti pilsētas nomalēs, tādējādi atdalot to iedzīvotājus no pārējās pilsētas un sabiedrības. Pētījumā tiek apskatītas iespējas sociālo mājokļu integrācijai pilsētvidē, kā arī priekšnosacījumi ilgtspējīgas šo mājokļu arhitektūras veidošanai. Pētījuma rezultātā ir noskaidroti sociālo mājokļu veidi un veikta to analīze, salīdzināti līdz šim izstrādātie sociālo mājokļu projekti, kā arī apkopoti ar sociālajiem mājokļiem saistītie normatīvie akti, veiktas intervijas ar nozares ekspertiem un iedzīvotāju aptauja. Pētījums sastāv no 3 nodaļām: 1. Sociālo mājokļu attīstības konteksts. 2. Ilgtspējīgu sociālo mājokļu nozīmīgākie aspekti. 3. Ilgtspējīgi būvniecības materiāli un to izmantojums sociālajos mājokļos. Diplomprojekta skaidrojošais apraksts sastāv no 3 nodaļām: 1. Teritorijas izpēte. 2. Diplomprojekta koncepcija un programma. 3. Arhitektūra un inženierrisinājumi. Maģistra darba apjoms ir 123 lappuses, tajā skaitā 87 attēli, 6 tabulas, un ir pievienoti 10 pielikumi. Pielikumos ir normatīvo aktu par sociālajiem mājokļiem apkopojums, 6 intervijas ar nozares ekspertiem, iedzīvotāju aptaujas rezultāti un projektējamās teritorijas esošo ēku inventarizācija. Darba izstrādē tika izmantots 131 informācijas avots.
Atslēgas vārdi ilgtspējība, sociālie mājokļi, sociālā integrācija, daudzstāvu koka arhitektūra
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainability, social housing, social integration, multi-storey wooden architecture
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2021 23:19:10