Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Sociāli integrētas dzīvojamās vides arhitektūra. Dzīvojamais kvartāls Mūkusalā
Title in English Architecture of Socially Integrated Residential Environment. Residential Quarter in Mūkusala
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Sandra Treija
Reviewer Prakt.doc. D. Bērziņš
Abstract Maģistra darba pētījuma daļas mērķis ir definēt pamatprincipus ilgtspējīgas dzīvojamās vides veidošanai sociālo mājokļu kontekstā. Vairākām maznodrošinātām sabiedrības grupām Latvijā trūkst pieejas kvalitatīviem sociālajiem mājokļiem. Daudzi sociālie mājokļi Latvijā ir sliktā tehniskā stāvoklī un ar zemu energoefektivitāti, netiek būvēts daudz jaunu pašvaldības mājokļu. Rīgā līdz šim sociālie mājokļi ir tikuši izvietoti pilsētas nomalēs, tādējādi atdalot to iedzīvotājus no pārējās pilsētas un sabiedrības. Pētījumā tiek apskatītas iespējas sociālo mājokļu integrācijai pilsētvidē, kā arī priekšnosacījumi ilgtspējīgas šo mājokļu arhitektūras veidošanai. Pētījuma rezultātā ir noskaidroti sociālo mājokļu veidi un veikta to analīze, salīdzināti līdz šim izstrādātie sociālo mājokļu projekti, kā arī apkopoti ar sociālajiem mājokļiem saistītie normatīvie akti, veiktas intervijas ar nozares ekspertiem un iedzīvotāju aptauja. Pētījums sastāv no 3 nodaļām: 1. Sociālo mājokļu attīstības konteksts. 2. Ilgtspējīgu sociālo mājokļu nozīmīgākie aspekti. 3. Ilgtspējīgi būvniecības materiāli un to izmantojums sociālajos mājokļos. Diplomprojekta skaidrojošais apraksts sastāv no 3 nodaļām: 1. Teritorijas izpēte. 2. Diplomprojekta koncepcija un programma. 3. Arhitektūra un inženierrisinājumi. Maģistra darba apjoms ir 123 lappuses, tajā skaitā 87 attēli, 6 tabulas, un ir pievienoti 10 pielikumi. Pielikumos ir normatīvo aktu par sociālajiem mājokļiem apkopojums, 6 intervijas ar nozares ekspertiem, iedzīvotāju aptaujas rezultāti un projektējamās teritorijas esošo ēku inventarizācija. Darba izstrādē tika izmantots 131 informācijas avots.
Keywords ilgtspējība, sociālie mājokļi, sociālā integrācija, daudzstāvu koka arhitektūra
Keywords in English sustainability, social housing, social integration, multi-storey wooden architecture
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 17.01.2021 23:19:10