Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dalīto īpašumtiesību izbeigšanas sociālekonomiskais novērtējums
Nosaukums angļu valodā Socio-economic assessment of the cessation of shared ownership
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Jānis Viesturs
Recenzents Ādažu namsaimnieks, projektu vadītāja Iveta Amoliņa
Anotācija Bakalaura darba izstrādes tēmas aktualitāte ir - Dalīto īpašumtiesību izbeigšanas sociālekonomiskais novērtējums. Tēmas aktualitātes izpēte balstās uz vēsturiski pieņemtiem un pieņemšanas stadijā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nekustamo īpašumu ekspertu recenzijām, valsts pārvaldes statistiku datu apkopojumiem, zinātniskajiem rakstiem un mācību literatūru. Tēmas aktualitātes skaidrojums ir saistīts ar vēsturiskiem notikumiem, kuru gaitā tika izdarīts izņēmums Civillikumā, kas pieļāva dalīto īpašumtiesību izveidi - zeme pieder vienam, bet ēka citam īpašniekam. Šādas īpašumtiesības radīja piespiedu nomas attiecības starp zemes un ēku īpašniekiem, šobrīd nomas attiecību skaits Rīgā sastāda, apmēram, 2/3 no visiem piespiedu nomā esošajiem dzīvokļu īpašumiem Latvijā. Darbā tiek pētīta dalītā īpašuma jēdziena būtība romiešu tiesībās, iespējamā dalītā īpašumtiesību izbeigšana, piespiedu nomas attiecību regulējuma izmaiņas laika gaitā un esošie nomas maksas noteicošie faktori. Ņemot vērā darba izstrādes gaitā pētītos materiālus un iegūtās zināšanas autors secina, ka dalīto īpašumtiesību izbeigšana ir iespējama, bet šobrīd nav ekonomiski pamatota, šāds secinājums noved pie taisnīgas zemes nomas maksas noteikšanas. Izstrādātā darba apjoms ir 88 lpp., kas ietver 6 tabulas, 4 attēlus un grafisko daļu ar 16 lpp.
Atslēgas vārdi Dalītais īpašums, piespiedu noma, izbeigšana, likumprojekti
Atslēgas vārdi angļu valodā Shared property, forced lease, termination, draft law
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2021 16:16:07