Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Dalīto īpašumtiesību izbeigšanas sociālekonomiskais novērtējums
Title in English Socio-economic assessment of the cessation of shared ownership
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Viesturs
Reviewer Ādažu namsaimnieks, projektu vadītāja Iveta Amoliņa
Abstract Bakalaura darba izstrādes tēmas aktualitāte ir - Dalīto īpašumtiesību izbeigšanas sociālekonomiskais novērtējums. Tēmas aktualitātes izpēte balstās uz vēsturiski pieņemtiem un pieņemšanas stadijā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nekustamo īpašumu ekspertu recenzijām, valsts pārvaldes statistiku datu apkopojumiem, zinātniskajiem rakstiem un mācību literatūru. Tēmas aktualitātes skaidrojums ir saistīts ar vēsturiskiem notikumiem, kuru gaitā tika izdarīts izņēmums Civillikumā, kas pieļāva dalīto īpašumtiesību izveidi - zeme pieder vienam, bet ēka citam īpašniekam. Šādas īpašumtiesības radīja piespiedu nomas attiecības starp zemes un ēku īpašniekiem, šobrīd nomas attiecību skaits Rīgā sastāda, apmēram, 2/3 no visiem piespiedu nomā esošajiem dzīvokļu īpašumiem Latvijā. Darbā tiek pētīta dalītā īpašuma jēdziena būtība romiešu tiesībās, iespējamā dalītā īpašumtiesību izbeigšana, piespiedu nomas attiecību regulējuma izmaiņas laika gaitā un esošie nomas maksas noteicošie faktori. Ņemot vērā darba izstrādes gaitā pētītos materiālus un iegūtās zināšanas autors secina, ka dalīto īpašumtiesību izbeigšana ir iespējama, bet šobrīd nav ekonomiski pamatota, šāds secinājums noved pie taisnīgas zemes nomas maksas noteikšanas. Izstrādātā darba apjoms ir 88 lpp., kas ietver 6 tabulas, 4 attēlus un grafisko daļu ar 16 lpp.
Keywords Dalītais īpašums, piespiedu noma, izbeigšana, likumprojekti
Keywords in English Shared property, forced lease, termination, draft law
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 15.01.2021 16:16:07