Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nedzīvojamo ēku kā pamatlīdzekļu izmantošanas koncepcija
Nosaukums angļu valodā The concept of using non-residential buildings as fixed assets
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Iveta Amoliņa
Recenzents Engures novada dome, izpilddirektore Baiba Pļaviņa
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma ir „Nedzīvojamo ēku kā pamatlīdzekļu izmantošanas koncepcija”. Maģistra darba mērķis ir analizēt nekustamā īpašuma pārvaldības procesa darbības izstrādāto koncepciju, izvērtējot nedzīvojamo ēku kā pamatlīdzekļu izmantošanas efektivitātes rādītājus, kas balstīti uz pārvaldības procesu uzskaiti nekustamā īpašuma uzturēšanā, lai noteiktu investīciju ieguldījuma izvērtējuma pamatlīdzekļos stratēģiju. Analītiskajā daļā tiek analizēta un izvērtēta AS “RĪGAS SILTUMS” (turpmāk tekstā –Sabiedrība) nedzīvojamo ēku kā pamatlīdzekļu izmantošanas koncepcija t.sk. nekustamā īpašuma pārvaldības stratēģija, lēmumu pieņemšanas un pārvaldības procesu efektivitāte, pārdodot vai iznomājot nekustamos īpašumus laika periodā no 2010. gada līdz 2020. gadam. Izstrādāta ēku kā pamatlīdzekļu efektivitātes uzturēšanas metodoloģija, kas atspoguļosies kā pārvaldības procesu uzskaite nekustamā īpašuma uzturēšanā. Izanalizēts nekustamā īpašuma pārdošanas un iznomāšanas process, veikts pamatlīdzekļu izmantošanas efektivitātes izvērtējums. Pamatojoties uz projekta atmaksas izvērtējumiem, izstrādāta stratēģija objekta pārvaldībai. Teorētiskajā daļā analizētas pamatlīdzekļu funkcijas, uzskaites sistēma, struktūra un aprites būtība uzņēmumā. Analizēti stratēģiskās vadīšanas un plānošanas procesi uzņēmumā, kas nodrošina pārvaldības darbības un saistās ar aktīva pārdošanu un iznomāšanu. Analizēta lēmumu pieņemšanas procesa novērtēšana un efektivitātes paaugstināšana uzņēmumā. Praktiskajā daļā tiek izvērtēti Sabiedrības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas ietekmējošie faktori un finanšu rādītāji, tiek noteikti efektīvākie attiecīgo pamatlīdzekļu pārvaldīšanas paņēmieni, pamatojoties uz noteiktajām prognozēm par nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēm saskaņā ar ekonomisko un politisko situāciju valstī, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas aprēķiniem. Izvērtēta stratēģija objekta pārvaldībai, veikts projekta atmaksāšanas aprēķins, izrēķināta objekta nākotnes vērtība. Darba nobeigumā ir izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi, lai uzlabotu nekustamā īpašuma pārvaldības procesu, kas balstās uz efektīvāku pamatlīdzekļu izmantošanu, nodrošinot racionālu un efektīvu nekustamo īpašumu pārvaldību, atbilstoši izmantošanas koncepcijai un stratēģiskajam mērķim. Maģistra darbs sastāv no 130 lapaspusēm, kurās iekļautas 7 tabulas, 15 attēli, 16 formulas un 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi Pamatlīdzeklis, nedzīvojamā ēka, koncepcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Fixed asset, non-residential building, concept
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2021 12:55:07