Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Nedzīvojamo ēku kā pamatlīdzekļu izmantošanas koncepcija
Title in English The concept of using non-residential buildings as fixed assets
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Amoliņa
Reviewer Engures novada dome, izpilddirektore Baiba Pļaviņa
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma ir „Nedzīvojamo ēku kā pamatlīdzekļu izmantošanas koncepcija”. Maģistra darba mērķis ir analizēt nekustamā īpašuma pārvaldības procesa darbības izstrādāto koncepciju, izvērtējot nedzīvojamo ēku kā pamatlīdzekļu izmantošanas efektivitātes rādītājus, kas balstīti uz pārvaldības procesu uzskaiti nekustamā īpašuma uzturēšanā, lai noteiktu investīciju ieguldījuma izvērtējuma pamatlīdzekļos stratēģiju. Analītiskajā daļā tiek analizēta un izvērtēta AS “RĪGAS SILTUMS” (turpmāk tekstā –Sabiedrība) nedzīvojamo ēku kā pamatlīdzekļu izmantošanas koncepcija t.sk. nekustamā īpašuma pārvaldības stratēģija, lēmumu pieņemšanas un pārvaldības procesu efektivitāte, pārdodot vai iznomājot nekustamos īpašumus laika periodā no 2010. gada līdz 2020. gadam. Izstrādāta ēku kā pamatlīdzekļu efektivitātes uzturēšanas metodoloģija, kas atspoguļosies kā pārvaldības procesu uzskaite nekustamā īpašuma uzturēšanā. Izanalizēts nekustamā īpašuma pārdošanas un iznomāšanas process, veikts pamatlīdzekļu izmantošanas efektivitātes izvērtējums. Pamatojoties uz projekta atmaksas izvērtējumiem, izstrādāta stratēģija objekta pārvaldībai. Teorētiskajā daļā analizētas pamatlīdzekļu funkcijas, uzskaites sistēma, struktūra un aprites būtība uzņēmumā. Analizēti stratēģiskās vadīšanas un plānošanas procesi uzņēmumā, kas nodrošina pārvaldības darbības un saistās ar aktīva pārdošanu un iznomāšanu. Analizēta lēmumu pieņemšanas procesa novērtēšana un efektivitātes paaugstināšana uzņēmumā. Praktiskajā daļā tiek izvērtēti Sabiedrības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas ietekmējošie faktori un finanšu rādītāji, tiek noteikti efektīvākie attiecīgo pamatlīdzekļu pārvaldīšanas paņēmieni, pamatojoties uz noteiktajām prognozēm par nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēm saskaņā ar ekonomisko un politisko situāciju valstī, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas aprēķiniem. Izvērtēta stratēģija objekta pārvaldībai, veikts projekta atmaksāšanas aprēķins, izrēķināta objekta nākotnes vērtība. Darba nobeigumā ir izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi, lai uzlabotu nekustamā īpašuma pārvaldības procesu, kas balstās uz efektīvāku pamatlīdzekļu izmantošanu, nodrošinot racionālu un efektīvu nekustamo īpašumu pārvaldību, atbilstoši izmantošanas koncepcijai un stratēģiskajam mērķim. Maģistra darbs sastāv no 130 lapaspusēm, kurās iekļautas 7 tabulas, 15 attēli, 16 formulas un 7 pielikumi.
Keywords Pamatlīdzeklis, nedzīvojamā ēka, koncepcija
Keywords in English Fixed asset, non-residential building, concept
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 15.01.2021 12:55:07