Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsgrēka dzēšanai nepieciešamā ūdens daudzuma un ūdens spiediena aprēķina ieviešana, izmantojot mobilo aplikāciju
Nosaukums angļu valodā Calculation of the Required Amount of Water and Water Pressure for Firefighting Using a Mobile Application
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Mihails Urbans
Recenzents Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Anotācija Diplomdarba autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Darba un civilās aizsardzības institūta Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 2. kursa studējošais Mārcis Nipers Diplomdarba tēma: Ugunsgrēka dzēšanai nepieciešamā ūdens daudzuma un ūdens spiediena aprēķina ieviešana, izmantojot mobilo aplikāciju. Darba zinātniskais vadītājs: RTU darba un civilās aizsardzības institūta zinātniskais asistents, maģistra grāds darba aizsardzībā Mihails Urbans. Darba mērķis ir izpētīt un izvērtēt mobilās aplikācijas izmantošanas priekšrocības salīdzinājumā ar esošajām ūdens daudzuma un spiediena aprēķinu metodēm, izstrādāt mobilās aplikācijas izmēģinājuma prototipu ugunsdzēsības vajadzībām. Analītiskajā daļā autors analizē eksistējošās ūdens padošanas metodes un taktiskās iespējas ugunsgrēka dzēšanā izmantojot ūdeni, tika analizēti ugunsgrēki, kur ir radušās problēmas ar ūdens ieguvi. Teorētiskajā daļā autors sniedz priekšstatu par VUGD tehnikas un aprīkojuma parametru apkopojumu, ko izmanto ugunsgrēku dzēšanai, veic salīdzināšanu starp ārzemju pieejamo mobilo aplikāciju saistībā ar ūdens daudzuma aprēķiniem, veic ūdens daudzuma un ūdens spiediena aprēķinu ieviešanu. Praktiskajā daļā tika izveidoti 6 ūdens daudzuma un ūdens spiediena veidu aprēķini, kuri vēlāk tika apkopoti un iestrādāti mobilās aplikācijas prototipā. Tika arī veikta mobilās aplikācijas prototipa salīdzināšana un to testēšana ar citām mobilām aplikācijām. Šī mobilā prototipa aplikācija ir darba kartībā testēšanas režīmā, visas funkcijas strādā kā paredzēts un tajā var aprēķināt visus 6 veidu aprēķinus. Aplikācijā jāieraksta nepieciešamo informāciju, kura tiek apstrādāta un vēlāk tiek aprēķināts rezultāts, kas dotu priekštatu par nepieciešamo ūdens daudzumu un spiedienu konkrētā situācijā. Aplikācija ir veidota pēc iespējas vieglākai un ērtākai lietošanai. Diplomdarbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, analītiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 46 lpp., tajā ir iekļauti 13 attēli, 22 formulas, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu valodā, 18 angļu valodā, 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Ūdens, spiediens, mobilā aplikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā water, pressure, mobile application
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2021 11:53:41