Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsgrēka dzēšanai nepieciešamā ūdens daudzuma un ūdens spiediena aprēķina ieviešana, izmantojot mobilo aplikāciju
Title in English Calculation of the Required Amount of Water and Water Pressure for Firefighting Using a Mobile Application
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mihails Urbans
Reviewer Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Abstract Diplomdarba autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Darba un civilās aizsardzības institūta Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 2. kursa studējošais Mārcis Nipers Diplomdarba tēma: Ugunsgrēka dzēšanai nepieciešamā ūdens daudzuma un ūdens spiediena aprēķina ieviešana, izmantojot mobilo aplikāciju. Darba zinātniskais vadītājs: RTU darba un civilās aizsardzības institūta zinātniskais asistents, maģistra grāds darba aizsardzībā Mihails Urbans. Darba mērķis ir izpētīt un izvērtēt mobilās aplikācijas izmantošanas priekšrocības salīdzinājumā ar esošajām ūdens daudzuma un spiediena aprēķinu metodēm, izstrādāt mobilās aplikācijas izmēģinājuma prototipu ugunsdzēsības vajadzībām. Analītiskajā daļā autors analizē eksistējošās ūdens padošanas metodes un taktiskās iespējas ugunsgrēka dzēšanā izmantojot ūdeni, tika analizēti ugunsgrēki, kur ir radušās problēmas ar ūdens ieguvi. Teorētiskajā daļā autors sniedz priekšstatu par VUGD tehnikas un aprīkojuma parametru apkopojumu, ko izmanto ugunsgrēku dzēšanai, veic salīdzināšanu starp ārzemju pieejamo mobilo aplikāciju saistībā ar ūdens daudzuma aprēķiniem, veic ūdens daudzuma un ūdens spiediena aprēķinu ieviešanu. Praktiskajā daļā tika izveidoti 6 ūdens daudzuma un ūdens spiediena veidu aprēķini, kuri vēlāk tika apkopoti un iestrādāti mobilās aplikācijas prototipā. Tika arī veikta mobilās aplikācijas prototipa salīdzināšana un to testēšana ar citām mobilām aplikācijām. Šī mobilā prototipa aplikācija ir darba kartībā testēšanas režīmā, visas funkcijas strādā kā paredzēts un tajā var aprēķināt visus 6 veidu aprēķinus. Aplikācijā jāieraksta nepieciešamo informāciju, kura tiek apstrādāta un vēlāk tiek aprēķināts rezultāts, kas dotu priekštatu par nepieciešamo ūdens daudzumu un spiedienu konkrētā situācijā. Aplikācija ir veidota pēc iespējas vieglākai un ērtākai lietošanai. Diplomdarbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, analītiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 46 lpp., tajā ir iekļauti 13 attēli, 22 formulas, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu valodā, 18 angļu valodā, 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi.
Keywords Ūdens, spiediens, mobilā aplikācija
Keywords in English water, pressure, mobile application
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 14.01.2021 11:53:41