Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Auditorsabiedrības darbības stratēģijas izstrāde un ieviešana
Nosaukums angļu valodā Development and implementation of the audit company's business strategy
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Jūlija Liodorova, Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes galvenā analītiķe
Anotācija Maģistra darba autors: Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras students Krišs Jānis Mežiels. Maģistra darba vadītājs: Profesore Dr.oec. Irina Voronova Maģistra darba temats: Auditorsabiedrības darbības stratēģijas izstrāde un ieviešana. Maģistra darba struktūra: 82 lapas, 3 daļas, 17 tabulas, 32 attēli, 4 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: 29 literatūras avoti, t.sk. vispārējā un speciālā literatūra, Latvijas Republikas likumi un auditorsabiedrības nepublicētie materiāli. Maģistra darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tiek veikts revīzijas nozares raksturojums un apskatītas attīstības tendences Latvijā. Raksturota auditorsabiedrība un tās sniegto pakalpojumu būtība. Analizēti auditorsabiedrības darbību raksturojošie finanšu rādītāji. Izmantojot SVID, TOWS un SPACE matricas tiek veikta uzņēmuma stratēģiskā analīze, kuras rezultāta uzņēmuma attīstībā rekomendēts izmantot konservatīvas stratēģijas pieeju. Pētījumu daļā, balstoties uz izveidoto pētījuma metodoloģiju, tiek apskatīti ar auditorsabiedrības stratēģijas attīstību saistītie informācijas avoti, un secināts, ka auditorsabiedrībai konservatīvas stratēģiskas pieejas īstenošanā ir nepieciešams izmantot digitalizācijas iespējas. Veiktās intervijas ar auditorsabiedrības darbiniekiem ļāva identificēt auditorsbiedrībā izmantoto programmu un revīzijas procedūru trūkumus, kā arī tiek izteikti priekšlikumus atklāto trūkumu novēršanā.. Aprēķinu daļā detalizētāk tiek apskatītas EMS sistēmas pilnveides iespējas, tās sistēmas integrēšanas mākoņpakalpojumos, un manuālo datu ievades darbību automatizācijas iespējas, kas ļaus novērst atklātos trūkumus, paaugstināt auditorsabiedrības darba efektivitāti un konkurētspēju.
Atslēgas vārdi Auditorsabiedrība, Darbības stratēģija, stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Audit company, Business strategy, strategy
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2021 21:56:07