Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Leadership and Management
Title in original language Auditorsabiedrības darbības stratēģijas izstrāde un ieviešana
Title in English Development and implementation of the audit company's business strategy
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Jūlija Liodorova, Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes galvenā analītiķe
Abstract Maģistra darba autors: Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras students Krišs Jānis Mežiels. Maģistra darba vadītājs: Profesore Dr.oec. Irina Voronova Maģistra darba temats: Auditorsabiedrības darbības stratēģijas izstrāde un ieviešana. Maģistra darba struktūra: 82 lapas, 3 daļas, 17 tabulas, 32 attēli, 4 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: 29 literatūras avoti, t.sk. vispārējā un speciālā literatūra, Latvijas Republikas likumi un auditorsabiedrības nepublicētie materiāli. Maģistra darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tiek veikts revīzijas nozares raksturojums un apskatītas attīstības tendences Latvijā. Raksturota auditorsabiedrība un tās sniegto pakalpojumu būtība. Analizēti auditorsabiedrības darbību raksturojošie finanšu rādītāji. Izmantojot SVID, TOWS un SPACE matricas tiek veikta uzņēmuma stratēģiskā analīze, kuras rezultāta uzņēmuma attīstībā rekomendēts izmantot konservatīvas stratēģijas pieeju. Pētījumu daļā, balstoties uz izveidoto pētījuma metodoloģiju, tiek apskatīti ar auditorsabiedrības stratēģijas attīstību saistītie informācijas avoti, un secināts, ka auditorsabiedrībai konservatīvas stratēģiskas pieejas īstenošanā ir nepieciešams izmantot digitalizācijas iespējas. Veiktās intervijas ar auditorsabiedrības darbiniekiem ļāva identificēt auditorsbiedrībā izmantoto programmu un revīzijas procedūru trūkumus, kā arī tiek izteikti priekšlikumus atklāto trūkumu novēršanā.. Aprēķinu daļā detalizētāk tiek apskatītas EMS sistēmas pilnveides iespējas, tās sistēmas integrēšanas mākoņpakalpojumos, un manuālo datu ievades darbību automatizācijas iespējas, kas ļaus novērst atklātos trūkumus, paaugstināt auditorsabiedrības darba efektivitāti un konkurētspēju.
Keywords Auditorsabiedrība, Darbības stratēģija, stratēģija
Keywords in English Audit company, Business strategy, strategy
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 13.01.2021 21:56:07