Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Nozīme kontekstā: stilistiskā ekspresivitāte
Nosaukums angļu valodā Meaning in Context: Stylistic Expressiveness
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Larisa Iļinska
Recenzents Marina Platonova, Dr.philol., prof
Anotācija Maģistra darbs “Nozīme kontekstā: stilistiskā ekspresivitāte” sastāv no trim daļām: teorētiskās, analītiskās un praktiskās. Teorētiskajā daļā autors izskata teorētiskos jautājumus par konteksta un nozīmes atveidojumu populāros zinātniskajos tekstos. Analītiskajā daļā ir parādīta piemēru analīze praktiskajā daļā iekļautajā tulkotajā tekstā, ņemot vērā nozīmīguma izmaiņas lietošanas kontekstā. Praktisko daļu veido teksta tulkojums no grāmatas “Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist”, ko sarakstījusi angļu zinātniece Keita Raworth. Tas ir populārs zinātnisks teksts, kurā tiek apspriesti mūsdienu procesi ekonomikā. Teksta izvēli noteica autora vēlme iepazīties ar attiecīgo zinātnes jomu un apgūt ar to saistīto angļu valodas leksiku. Galvenais nosacījums, kvalitatīvai tulkošanai ekonomikas jomā, ir tulkotāja izpratne par attiecīgās jomas terminoloģiju un izpratne par terminu savstarpējām attiecībām sistēmā.
Atslēgas vārdi nozīme, konteksts, kognitīvā pieeja, metaforiskā nozīm, stilistiskā ekspresivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā meaning, context, cognitive approach, metaphorical meaning, stylistic expressiveness, translation
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2021 17:49:09