Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Nozīme kontekstā: stilistiskā ekspresivitāte
Title in English Meaning in Context: Stylistic Expressiveness
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Larisa Iļinska
Reviewer Marina Platonova, Dr.philol., prof
Abstract Maģistra darbs “Nozīme kontekstā: stilistiskā ekspresivitāte” sastāv no trim daļām: teorētiskās, analītiskās un praktiskās. Teorētiskajā daļā autors izskata teorētiskos jautājumus par konteksta un nozīmes atveidojumu populāros zinātniskajos tekstos. Analītiskajā daļā ir parādīta piemēru analīze praktiskajā daļā iekļautajā tulkotajā tekstā, ņemot vērā nozīmīguma izmaiņas lietošanas kontekstā. Praktisko daļu veido teksta tulkojums no grāmatas “Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist”, ko sarakstījusi angļu zinātniece Keita Raworth. Tas ir populārs zinātnisks teksts, kurā tiek apspriesti mūsdienu procesi ekonomikā. Teksta izvēli noteica autora vēlme iepazīties ar attiecīgo zinātnes jomu un apgūt ar to saistīto angļu valodas leksiku. Galvenais nosacījums, kvalitatīvai tulkošanai ekonomikas jomā, ir tulkotāja izpratne par attiecīgās jomas terminoloģiju un izpratne par terminu savstarpējām attiecībām sistēmā.
Keywords nozīme, konteksts, kognitīvā pieeja, metaforiskā nozīm, stilistiskā ekspresivitāte
Keywords in English meaning, context, cognitive approach, metaphorical meaning, stylistic expressiveness, translation
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 13.01.2021 17:49:09