Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Datos balstīta korporatīvo lēmumu pieņemšana mārketingā un tās ieviešana telekomunikāciju uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Data-driven corporate decision making in marketing and it’s implementation in a telecommunication company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Leonards Budņiks
Recenzents Kristīne Apsīte, VELUX Baltija, mārketinga vadītāja
Anotācija Olands T. Datos balstīta korporatīvo lēmumu pieņemšana mārketingā un tās ieviešana telekomunikāciju uzņēmumā: Maģistra darbs/ T.Olands, L.Budņiks.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionāla studiju programma “Līderība un vadība”, 2021. – 94 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 94 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 23 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu un 25 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt telekomunikāciju uzņēmuma stāvokli nozarē un datos balstītas lēmumu pieņemšanas attīstības tendences mārketingā pasaulē, lai novērtētu uzņēmuma datos balstītas lēmumu pieņemšanas efektivitāti mārketinga kampaņu vadībā. Analītiskajā daļā autors analizē telekomunikāciju un sakaru nozari un tās attīstības tendences Latvijā un pasaulē, datu pielietojumu uzņēmumos un galvenās tendences digitālajā mārketingā, kā arī veic telekomunikāciju uzņēmuma stratēģijas analīzi, lai pārliecinātos par izvēlētās tēmas aktualitāti izvēlētajā pētījuma objektā. Lietišķā pētījuma daļā autors veic literatūras un zinātnisko rakstu izvērtējumu par datos balstītu lēmumu pieņemšanu kampaņu vadībā un tās efektivitātes novērtēšanu, pārnesot literatūrā apskatītās problēmas un risinājumus uz telekomunikāciju uzņēmumu. Datu iegūšanai un izvirzītās hipotēzes apstiprināšanai autors veic anketēšanu par algoritmos balstītām kampaņām un veic eksperimentu ar algoritmā balstītu interneta pārdošanas kampaņu. Pētījuma aprēķinu daļā autors veic aprēķinus datos balstītu risinājumu izstrādes komandas efektivitātes novērtēšanai un izklāsta ieteikumus kampaņu vadības procesa uzlabojumiem telekomunikāciju uzņēmumā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: telekomunikāciju un sakaru nozare Latvijā ir sasniegusi teju maksimālo interneta lietotāju skaitu, kas par būtisku uzņēmuma sastāvdaļu izvirza klientu noturēšanu. Mobilo pakalpojumu, interneta satura platformu un personalizācijas attīstīšana var kļūt par izšķirošu konkurences priekšrocību. Mārketinga saziņa ar klientu e-pastu kanālā ir jābalsta tikai uz datiem veidotos risinājumos, paredzot maksimālu ziņas personalizāciju un mērķauditorijas segmentāciju, vienlaikus respektējot klienta datu privātumu un nepārsniedzot saziņas politikā noteikto saziņu biežāku par reizi nedēļā. Datos balstīta lēmumu pieņemšana kampaņu vadībā veicina klientu apmierinātību un palielina peļņas rādītājus.
Atslēgas vārdi Datos balstīta lēmumu pieņemšana, telekomunikāciju uzņēmums, kampaņu vadība, mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā Data-Driven Decision-Making, Telecommunication Company, Campaign Management, Marketing
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2021 15:59:15