Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Leadership and Management
Title in original language Datos balstīta korporatīvo lēmumu pieņemšana mārketingā un tās ieviešana telekomunikāciju uzņēmumā
Title in English Data-driven corporate decision making in marketing and it’s implementation in a telecommunication company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Leonards Budņiks
Reviewer Kristīne Apsīte, VELUX Baltija, mārketinga vadītāja
Abstract Olands T. Datos balstīta korporatīvo lēmumu pieņemšana mārketingā un tās ieviešana telekomunikāciju uzņēmumā: Maģistra darbs/ T.Olands, L.Budņiks.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionāla studiju programma “Līderība un vadība”, 2021. – 94 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 94 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 23 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu un 25 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt telekomunikāciju uzņēmuma stāvokli nozarē un datos balstītas lēmumu pieņemšanas attīstības tendences mārketingā pasaulē, lai novērtētu uzņēmuma datos balstītas lēmumu pieņemšanas efektivitāti mārketinga kampaņu vadībā. Analītiskajā daļā autors analizē telekomunikāciju un sakaru nozari un tās attīstības tendences Latvijā un pasaulē, datu pielietojumu uzņēmumos un galvenās tendences digitālajā mārketingā, kā arī veic telekomunikāciju uzņēmuma stratēģijas analīzi, lai pārliecinātos par izvēlētās tēmas aktualitāti izvēlētajā pētījuma objektā. Lietišķā pētījuma daļā autors veic literatūras un zinātnisko rakstu izvērtējumu par datos balstītu lēmumu pieņemšanu kampaņu vadībā un tās efektivitātes novērtēšanu, pārnesot literatūrā apskatītās problēmas un risinājumus uz telekomunikāciju uzņēmumu. Datu iegūšanai un izvirzītās hipotēzes apstiprināšanai autors veic anketēšanu par algoritmos balstītām kampaņām un veic eksperimentu ar algoritmā balstītu interneta pārdošanas kampaņu. Pētījuma aprēķinu daļā autors veic aprēķinus datos balstītu risinājumu izstrādes komandas efektivitātes novērtēšanai un izklāsta ieteikumus kampaņu vadības procesa uzlabojumiem telekomunikāciju uzņēmumā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: telekomunikāciju un sakaru nozare Latvijā ir sasniegusi teju maksimālo interneta lietotāju skaitu, kas par būtisku uzņēmuma sastāvdaļu izvirza klientu noturēšanu. Mobilo pakalpojumu, interneta satura platformu un personalizācijas attīstīšana var kļūt par izšķirošu konkurences priekšrocību. Mārketinga saziņa ar klientu e-pastu kanālā ir jābalsta tikai uz datiem veidotos risinājumos, paredzot maksimālu ziņas personalizāciju un mērķauditorijas segmentāciju, vienlaikus respektējot klienta datu privātumu un nepārsniedzot saziņas politikā noteikto saziņu biežāku par reizi nedēļā. Datos balstīta lēmumu pieņemšana kampaņu vadībā veicina klientu apmierinātību un palielina peļņas rādītājus.
Keywords Datos balstīta lēmumu pieņemšana, telekomunikāciju uzņēmums, kampaņu vadība, mārketings
Keywords in English Data-Driven Decision-Making, Telecommunication Company, Campaign Management, Marketing
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 13.01.2021 15:59:15