Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsgrēka risku līmeņa samazināšanas pasākumu pilnveide būvēs no tajās iebūvētajām elektroietaisēm
Nosaukums angļu valodā Measures to Reduce Level of Fire Risks from Electrical Installations Built into it
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Māris Ziemelis
Recenzents Igors Ponomarjovs, Mg.sc.ing.
Anotācija Diplomprojekta autors: Rihards Šļihta Diplomprojekta temats: “Ugunsgrēka risku līmeņa samazināšanas pasākumu pilnveide būvēs no tajās iebūvētajām elektroietaisēm” Diplomprojekta vadītājs: Rīgas tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta asociētais profesors Māris Ziemelis Diplomprojekta pētījuma priekšmets: būvēs iebūvēto elektroietaišu stāvokļa un ugunsgrēka riska novērtēšana Diplomprojekta mērķis: Izpētīt pastāvošos ugunsgrēka riskus ēkās no tajās iebūvētajām elektroietaisēm un sniegt priekšlikumos šo risku līmeņa samazināšanai Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomprojekta analītiskajā daļā tika pamatota izvēlētās tēmas aktualitāte, kā arī tika veikta Latvijā notikušo ugunsgrēku statistikas datu analīze pēdējo septiņu gadu laikā, kuri izcēlušies elektroinstalāciju nepareizas izbūves vai ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā. Teorētiskajā daļā tika pētītas un analizētas ugunsdrošības normatīvo aktu prasības Latvijā elektroietaišu izbūvē un ekspluatācijas stadijā, salīdzinātas ar citas Eiropas savienības dalībvalsts spēkā esošām normatīvo aktu prasībām elektroietaišu izbūvē un ekspluatācijā. Praktiskajā daļā tika veiktas neplānotas ugunsdrošības pārbaudes objektos saistībā ar tajos izbūvēto elektroietaišu atbilstību normatīvo aktu prasībām un to ekspluatāciju. Sniegti praktiski priekšlikumi ugunsgrēka risku līmeņa samazināšanai ierīkojot un ekspluatējot elektroietaises būvēs. Kopējais diplomprojekta apjoms: Diplomprojekta lapu skaits ir 61 . Darbā iekļautas 15 tabulas un 13 attēli. Diplomprojekta izstrādē izmantotie materiāli: Diplomprojektā izmantoti 15 literatūras avoti
Atslēgas vārdi Ugunsgrēka risku līmeņa samazināšanas pasākumu pilnveide būvēs no tajās iebūvētajām elektroietaisēm
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of fire risk reduction measures in constructions from the built-in electrical instalations
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2021 13:21:25