Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsgrēka risku līmeņa samazināšanas pasākumu pilnveide būvēs no tajās iebūvētajām elektroietaisēm
Title in English Measures to Reduce Level of Fire Risks from Electrical Installations Built into it
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Ziemelis
Reviewer Igors Ponomarjovs, Mg.sc.ing.
Abstract Diplomprojekta autors: Rihards Šļihta Diplomprojekta temats: “Ugunsgrēka risku līmeņa samazināšanas pasākumu pilnveide būvēs no tajās iebūvētajām elektroietaisēm” Diplomprojekta vadītājs: Rīgas tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta asociētais profesors Māris Ziemelis Diplomprojekta pētījuma priekšmets: būvēs iebūvēto elektroietaišu stāvokļa un ugunsgrēka riska novērtēšana Diplomprojekta mērķis: Izpētīt pastāvošos ugunsgrēka riskus ēkās no tajās iebūvētajām elektroietaisēm un sniegt priekšlikumos šo risku līmeņa samazināšanai Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomprojekta analītiskajā daļā tika pamatota izvēlētās tēmas aktualitāte, kā arī tika veikta Latvijā notikušo ugunsgrēku statistikas datu analīze pēdējo septiņu gadu laikā, kuri izcēlušies elektroinstalāciju nepareizas izbūves vai ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā. Teorētiskajā daļā tika pētītas un analizētas ugunsdrošības normatīvo aktu prasības Latvijā elektroietaišu izbūvē un ekspluatācijas stadijā, salīdzinātas ar citas Eiropas savienības dalībvalsts spēkā esošām normatīvo aktu prasībām elektroietaišu izbūvē un ekspluatācijā. Praktiskajā daļā tika veiktas neplānotas ugunsdrošības pārbaudes objektos saistībā ar tajos izbūvēto elektroietaišu atbilstību normatīvo aktu prasībām un to ekspluatāciju. Sniegti praktiski priekšlikumi ugunsgrēka risku līmeņa samazināšanai ierīkojot un ekspluatējot elektroietaises būvēs. Kopējais diplomprojekta apjoms: Diplomprojekta lapu skaits ir 61 . Darbā iekļautas 15 tabulas un 13 attēli. Diplomprojekta izstrādē izmantotie materiāli: Diplomprojektā izmantoti 15 literatūras avoti
Keywords Ugunsgrēka risku līmeņa samazināšanas pasākumu pilnveide būvēs no tajās iebūvētajām elektroietaisēm
Keywords in English Improvement of fire risk reduction measures in constructions from the built-in electrical instalations
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 13.01.2021 13:21:25