Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Mazumtirdzniecības uzņēmuma izaugsmes stratēģijas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of a retail company's growth strategy
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Mārtiņš Koks, SIA MILZU! pārdošanas un tirdzniecības vadītājs
Anotācija Remese, B. Mazumtirdzniecības uzņēmuma izaugsmes stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs/ B. Remese, R. Greitāne. - Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība”, 2021. – 95 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 36 attēli, 33 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 40 avoti latviešu un 25 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt mazumtirdzniecības uzņēmuma izaugsmes stratēģiju. Analītiskajā daļā ir apkopota informācija par optometrijas pakalpojumu nozari, veikta nozares pieprasījuma analīze un apkopota informācija par nozares uzņēmumu darbību Latvijā un ārvalstīs. Lietišķajā pētījuma daļā izveidots pētījuma dizains, veikts literatūras pārskats par uzņēmuma izaugsmes stratēģijām, to veidiem, veikts zinātnisko rakstu apkopojums par uzņēmuma izaugsmes stratēģijām, izveidota un analizēta socioloģiskā aptauja par patērētāju vēlmēm un vajadzībām optikas nozarē, noteikta mazumtirdzniecības uzņēmuma izaugsmes stratēģija. Pētījuma aprēķinu daļā raksturots uzņēmums SIA “Briļļu Nams”, veikta tā finansiālā analīze, izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma izaugsmes stratēģijai, ieviešot un pilnveidojot internetveikalu, atverot divas jaunas uzņēmuma filiāles Jelgavā un Jūrmalā. Daļā ir aprēķinātas izvirzīto priekšlikumu plānotās izmaksas, un aprēķināts to atmaksāšanās laiks. Nozīmīgākie secinājumi ir tādi, ka optometrijas pakalpojumu nozare ir augoša, nozares uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs ir tendence paplašināties ģeogrāfiski un tiešsaistē, digitalizējot procesus, kas saistīti ar briļļu iegādi. Nozīmīgākie priekšlikumi ir izstrādāt iespiešanās tirgū izaugsmes stratēģiju, ieviešot un pilnveidojot internetveikalu, un tirgus attīstības stratēģiju, atverot jaunas filiāles Jelgavā un Jūrmalā.
Atslēgas vārdi mazumtirdzniecības uzņēmums, stratēģija, izaugsmes stratēģija, SPACE matrica, SVID matrica
Atslēgas vārdi angļu valodā retail company, strategy, growth strategy, SPACE matrix, TOWS matrix
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2021 20:53:58