Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Korporatīvās sociālās atbildības attīstības stratēģijas izstrāde un ieviešana viesmīlības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Development and implementation of strategy of corporate social responsibility in the hospitality company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Katerina Čerņavska
Recenzents Aldis Greitāns, VAS LVRTC, padomes priekšsēdētājs
Anotācija Slapņa I. Korporatīvās sociālās atbildības attīstības un ieviešanas stratēģijas izstrāde viesmīlības uzņēmumā: Maģistra darbs/ I. Slapņa. - Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība”, 2021. 102 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3. daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 102 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 4 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 63 avoti latviešu, 42 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt korporatīvās sociālās atbildības attīstības (turpmāk tekstā – KSA) un ieviešanas stratēģiju, ko varētu izmantot uzņēmuma SIA Morient IG darbības pilnveidošanai un izaugsmei. Analītiskajā daļā tiek apskatīta viesmīlības nozare Latvijā, uzņēmums SIA Morient IG un tā konkurenti, apkopota starptautiskā pieredze KSA principu ievērošanā, kā arī aprakstītas priekšrocības un trūkumi KSA regulēšanai likumdošanas līmenī. Lietišķā pētījuma daļā tiek skatīta KSA jēdziena neviennozīmība, veikta uzņēmuma analīze caur KSA prizmu, kā arī pētījuma (anketas un interviju) datu apkopošana un analīze. Pētījuma aprēķinu daļā tiek aprakstīti vairāki KSA integrēšanas instrumenti, ekonomiskie ieguvumi un to aprēķināšanas veidi, kā arī piedāvāts uzņēmuma Morient IG KSA stratēģijas pilnveidošanas un ieviešanas plāns. Galvenais darbā iegūtais secinājums ir tāds – ja KSA netiek mērīta, analizēta un iegūtie rezultāti un centieni netiek komunicēti tālāk iesaistītajām pusēm, ieguvumi, ko var sniegt uzņēmumā integrēta KSA, ir ievērojami un pat kritiski mazāki. Nozīmīgākais priekšlikums ir veikt KSA stratēģijas prioritāšu aktualizāciju atbilstoši esošai ekonomiskai situācijai, pievēršot paspirinātu uzmanību labu darba apstākļu nodrošināšanai darbiniekiem, kā arī nodibināt praksi dalīties ar nefinanšu informāciju.
Atslēgas vārdi korporatīvā sociālā atbildība, KSA, stratēģija, viesmīlība
Atslēgas vārdi angļu valodā corporate social responsibility, CSR, strategy, hospitality
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2021 17:55:40