Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Leadership and Management
Title in original language Korporatīvās sociālās atbildības attīstības stratēģijas izstrāde un ieviešana viesmīlības uzņēmumā
Title in English Development and implementation of strategy of corporate social responsibility in the hospitality company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Katerina Čerņavska
Reviewer Aldis Greitāns, VAS LVRTC, padomes priekšsēdētājs
Abstract Slapņa I. Korporatīvās sociālās atbildības attīstības un ieviešanas stratēģijas izstrāde viesmīlības uzņēmumā: Maģistra darbs/ I. Slapņa. - Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība”, 2021. 102 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3. daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 102 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 4 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 63 avoti latviešu, 42 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt korporatīvās sociālās atbildības attīstības (turpmāk tekstā – KSA) un ieviešanas stratēģiju, ko varētu izmantot uzņēmuma SIA Morient IG darbības pilnveidošanai un izaugsmei. Analītiskajā daļā tiek apskatīta viesmīlības nozare Latvijā, uzņēmums SIA Morient IG un tā konkurenti, apkopota starptautiskā pieredze KSA principu ievērošanā, kā arī aprakstītas priekšrocības un trūkumi KSA regulēšanai likumdošanas līmenī. Lietišķā pētījuma daļā tiek skatīta KSA jēdziena neviennozīmība, veikta uzņēmuma analīze caur KSA prizmu, kā arī pētījuma (anketas un interviju) datu apkopošana un analīze. Pētījuma aprēķinu daļā tiek aprakstīti vairāki KSA integrēšanas instrumenti, ekonomiskie ieguvumi un to aprēķināšanas veidi, kā arī piedāvāts uzņēmuma Morient IG KSA stratēģijas pilnveidošanas un ieviešanas plāns. Galvenais darbā iegūtais secinājums ir tāds – ja KSA netiek mērīta, analizēta un iegūtie rezultāti un centieni netiek komunicēti tālāk iesaistītajām pusēm, ieguvumi, ko var sniegt uzņēmumā integrēta KSA, ir ievērojami un pat kritiski mazāki. Nozīmīgākais priekšlikums ir veikt KSA stratēģijas prioritāšu aktualizāciju atbilstoši esošai ekonomiskai situācijai, pievēršot paspirinātu uzmanību labu darba apstākļu nodrošināšanai darbiniekiem, kā arī nodibināt praksi dalīties ar nefinanšu informāciju.
Keywords korporatīvā sociālā atbildība, KSA, stratēģija, viesmīlība
Keywords in English corporate social responsibility, CSR, strategy, hospitality
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 12.01.2021 17:55:40