Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmējdarbības kultūras noteicošo faktoru identificēšana starptautiskā kontekstā
Nosaukums angļu valodā Identification of Cultural Determinants for International Business
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Dr. oec. A. Straujuma, docente
Anotācija pirmā nodaļa ir teorētiskais ietvars. Tā aptver kultūras nozīmi, kultūras definīciju un noteicošos faktorus. Tika salīdzināti dažādi kultūras modeļi. Tas dod priekšstatu par kultūras svarīgiem aspektiem un to, kā tā ietekmē MVU (mazos un vidējos uzņēmumus) internacionalizācijā. Patērētāju uzvedības un patērētāju kultūras nozīmei ir liela nozīme MVU paplašināšanā starptautiskā mērogā, jo tie ir veidoti, pamatojoties uz kultūru. Otrā nodaļa ir metodika. Šajā nodaļā norādīta pētniecības metode un dizains, pētniecības filozofija un pieeja, kā arī datu vākšanas metodes un datu analīzes metodes. Trešā nodaļa ir empīriskā daļa, kas aptver pētniecības vispārējo modeli, ekspertu profila apkopošanu, savākto datu analīzi un empīrisko rezultātu ietvarus, kā arī tās novitāti un praktisko ietekmi uz pētniecību.
Atslēgas vārdi Kultūras noteicēji, starptautiskā uzņēmējdarbība, mazie un vidējie uzņēmumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Cultural determinants, International business, Small and medium enterprises.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2021 17:52:09