Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmējdarbības kultūras noteicošo faktoru identificēšana starptautiskā kontekstā
Title in English Identification of Cultural Determinants for International Business
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Dr. oec. A. Straujuma, docente
Abstract pirmā nodaļa ir teorētiskais ietvars. Tā aptver kultūras nozīmi, kultūras definīciju un noteicošos faktorus. Tika salīdzināti dažādi kultūras modeļi. Tas dod priekšstatu par kultūras svarīgiem aspektiem un to, kā tā ietekmē MVU (mazos un vidējos uzņēmumus) internacionalizācijā. Patērētāju uzvedības un patērētāju kultūras nozīmei ir liela nozīme MVU paplašināšanā starptautiskā mērogā, jo tie ir veidoti, pamatojoties uz kultūru. Otrā nodaļa ir metodika. Šajā nodaļā norādīta pētniecības metode un dizains, pētniecības filozofija un pieeja, kā arī datu vākšanas metodes un datu analīzes metodes. Trešā nodaļa ir empīriskā daļa, kas aptver pētniecības vispārējo modeli, ekspertu profila apkopošanu, savākto datu analīzi un empīrisko rezultātu ietvarus, kā arī tās novitāti un praktisko ietekmi uz pētniecību.
Keywords Kultūras noteicēji, starptautiskā uzņēmējdarbība, mazie un vidējie uzņēmumi.
Keywords in English Cultural determinants, International business, Small and medium enterprises.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 12.01.2021 17:52:09