Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Pārvaldīšanas procesa analīze SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”
Nosaukums angļu valodā Governance process analysis in “Rīgas namu pārvaldnieks” Ltd
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Iveta Amoliņa
Recenzents Mg.oec., pētnieks Iveta Stāmure
Anotācija Bakalaura darbā tiek analizēti Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanas procesi, ar mērķi piedāvāt to vienkāršošanu un finanšu ekonomijas sasniegšanu. Darba analītiskajā daļā tiek analizēts pārvaldīšanas sfēras tiesiskais regulējums un tiesību normas, kas regulē pašvaldību darbību dzīvojamo māju pārvaldīšanā. Tiek analizētas tiesību normas, kas attiecas uz pārvaldīšanā nepārņemtām mājām un to piemērošanas atšķirības, veicot obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības. Tāpat analītiskajā daļā tiek veikta SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” konkurences vides analīze, izmantojot Maikla Portera piecu spēku modeli. Projekta aprēķinu daļā ir tiek analizēts SIA ”Rīgas namu pārvaldnieks”, tai skaitā veikta uzņēmuma SWID analīze. Detalizēti aprakstīti tādu pārvaldīšanas darbību procesi kā sanitārās apkopes nodrošināšana, remontdarbu plānošana un veikšana, mājas lietas vešana un aktualizēšana, kā arī klientu iepazīstināšana ar to un citi procesi. Tiek izvērtēts SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldes darbinieku amatu pienākumu sadalījums, izmantojot detalizētu amata aprakstu salīdzināšanu un analīzi. Tehnoloģiskajā daļā tiek piedāvāta uzņēmuma Pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldes restrukturizācija, izstrādājot jaunu pārvaldes shēmu, nosakot darbinieku galveno pienākumu sadalījumu un pārvaldīšanas darbību procesu vienkāršošanu. Tiek piedāvāta sētnieku vienību izveide sanitārās kopšanas nodrošināšanai, veicot ekonomiskus aprēķinus modeļa īstenošanai, lai sasniegtu sētnieku algu līmeņa pieaugumu un izmaksu ekonomiju. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” attīstībai tiek piedāvāta labiekārtošanas projektu izstrādes un realizācijas ieviešana uzņēmumā. Darbā secināts, ka pārvaldīšanas pašvaldības kapitālsabiedrība ir neizdevīgākās tirgus pozīcijās kā privātā sektora uzņēmumi, līdz ar to ir jāizmanto iekšējie resursi, lai veiksmīgi konkurētu tirgū. Diplomdarbā doti priekšlikumi uzņēmuma attīstībai, procesu vienkāršošanai un izmaksu ekonomijas sasniegšanai. Darbs satur 98 lapas, 22 attēlus, 11 tabulas, 27 bibliogrāfiskos un avotu nosaukumus un 4 pielikumus.
Atslēgas vārdi Nekustamo īpašumu pārvaldīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Estates governance
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2021 11:16:48