Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Pārvaldīšanas procesa analīze SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”
Title in English Governance process analysis in “Rīgas namu pārvaldnieks” Ltd
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Amoliņa
Reviewer Mg.oec., pētnieks Iveta Stāmure
Abstract Bakalaura darbā tiek analizēti Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanas procesi, ar mērķi piedāvāt to vienkāršošanu un finanšu ekonomijas sasniegšanu. Darba analītiskajā daļā tiek analizēts pārvaldīšanas sfēras tiesiskais regulējums un tiesību normas, kas regulē pašvaldību darbību dzīvojamo māju pārvaldīšanā. Tiek analizētas tiesību normas, kas attiecas uz pārvaldīšanā nepārņemtām mājām un to piemērošanas atšķirības, veicot obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības. Tāpat analītiskajā daļā tiek veikta SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” konkurences vides analīze, izmantojot Maikla Portera piecu spēku modeli. Projekta aprēķinu daļā ir tiek analizēts SIA ”Rīgas namu pārvaldnieks”, tai skaitā veikta uzņēmuma SWID analīze. Detalizēti aprakstīti tādu pārvaldīšanas darbību procesi kā sanitārās apkopes nodrošināšana, remontdarbu plānošana un veikšana, mājas lietas vešana un aktualizēšana, kā arī klientu iepazīstināšana ar to un citi procesi. Tiek izvērtēts SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldes darbinieku amatu pienākumu sadalījums, izmantojot detalizētu amata aprakstu salīdzināšanu un analīzi. Tehnoloģiskajā daļā tiek piedāvāta uzņēmuma Pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldes restrukturizācija, izstrādājot jaunu pārvaldes shēmu, nosakot darbinieku galveno pienākumu sadalījumu un pārvaldīšanas darbību procesu vienkāršošanu. Tiek piedāvāta sētnieku vienību izveide sanitārās kopšanas nodrošināšanai, veicot ekonomiskus aprēķinus modeļa īstenošanai, lai sasniegtu sētnieku algu līmeņa pieaugumu un izmaksu ekonomiju. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” attīstībai tiek piedāvāta labiekārtošanas projektu izstrādes un realizācijas ieviešana uzņēmumā. Darbā secināts, ka pārvaldīšanas pašvaldības kapitālsabiedrība ir neizdevīgākās tirgus pozīcijās kā privātā sektora uzņēmumi, līdz ar to ir jāizmanto iekšējie resursi, lai veiksmīgi konkurētu tirgū. Diplomdarbā doti priekšlikumi uzņēmuma attīstībai, procesu vienkāršošanai un izmaksu ekonomijas sasniegšanai. Darbs satur 98 lapas, 22 attēlus, 11 tabulas, 27 bibliogrāfiskos un avotu nosaukumus un 4 pielikumus.
Keywords Nekustamo īpašumu pārvaldīšana
Keywords in English Estates governance
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 12.01.2021 11:16:48