Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Cilvēku meklēšanas darbu pilnveidošana, veicot paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus
Nosaukums angļu valodā People Search Work Improvement by Performing High-Risk Firefighting and Rescue Work
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Uģis Vējš
Recenzents Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Anotācija Diplomprojekta autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 2. kursa students Jānis Griškovs. Diplomprojekta tēma ,,Cilvēku meklēšanas darbu pilnveidošana, veicot paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus”. Diplomprojekta mērķis – pilnveidot cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) amatpersonām, ieviešot vienotu notikuma vietā esošo cilvēku marķēšanas metodi un nosakot atbilstošus marķēšanas līdzekļus. Diplomprojekta hipotēze – marķēšanas veikšana uzlabo cilvēku meklēšanas un glābšanas darbu gaitu, paredz precīzu cilvēku meklēšanas darbu rezultātu fiksēšanu. Darba izstrādē pielietotas pētīšanas metodes: teorētiskā – veicot pieejamās literatūras analīzi; empīriskā – veicot iegūtās statistikas analīzi, kā arī tika izbūvēts marķēšanas līdzekļu aizsargkorpuss, paredzot to aizsardzību notikuma vietā. Diplomprojekts sastāv no 70 lapām, 5 tabulām un 32 attēliem, izmantoti 42 literatūras avoti, darbam ir 3 pielikumi. Kvalifikācijas darba ietvaros darba autors ir noteicis vienotu izmantojamo marķēšanas metodi VUGD, pamatojoties uz citu valstu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (turpmāk – citu valstu UGD) pieredzi, starptautiski pieņemtām marķēšanas sistēmām, kā arī VUGD amatpersonu praktisko pieredzi, kā arī noteicis vienotu marķēšanas līdzekļu veidu, pamatojoties uz objektīviem faktoriem, un izgatavojis aizsargkorpusu marķēšanas līdzekļu uzturēšanai un parocīgai pielietošanai, strādājot notikuma vietā. Daļu izklāsts: pirmajā daļā autors apkopojis statistiku par paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkiem, izpētījis citu valstu UGD cilvēku meklēšanas taktiku un marķēšanas metodes, analizēja VUGD iekšējos normatīvos aktus cilvēku meklēšanas un glābšanas darbu jomā, analizēja VUGD amatpersonu aptaujas rezultātus; otrajā daļā apkopoja informācija par VUGD vēsturi, amatpersonu individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, darba aizsardzības prasībām; trešajā daļā apkopota informācija, par VUGD saņemtajiem izsaukumiem uz paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkiem, atkārtoti izceļot marķēšanas ieviešanas nepieciešamību. Noteica vienotu marķēšanas metodi un marķēšanas līdzekļu izvēli, izgatavoja marķēšanas līdzekļu aizsargkorpusu un noteica aptuvenās izmaksas, lai amatpersonu nodrošinātu ar marķēšanas līdzekļiem.
Atslēgas vārdi Ugunsdzēsība un civilā aizsardzība, cilvēku meklēšanas darbi, marķēšana, marķēšanas sistēmas, FEMA, INSARAG, paaugstinātas bīstamības ugunsgrēki, individuālie aizsardzības līdzekļi,
Atslēgas vārdi angļu valodā Firefighting and civil protection, human search, marking, marking systems, FEMA, INSARAG, high-risk fires, personal protective equipment,
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2021 10:31:21