Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Cilvēku meklēšanas darbu pilnveidošana, veicot paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus
Title in English People Search Work Improvement by Performing High-Risk Firefighting and Rescue Work
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uģis Vējš
Reviewer Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Abstract Diplomprojekta autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 2. kursa students Jānis Griškovs. Diplomprojekta tēma ,,Cilvēku meklēšanas darbu pilnveidošana, veicot paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus”. Diplomprojekta mērķis – pilnveidot cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) amatpersonām, ieviešot vienotu notikuma vietā esošo cilvēku marķēšanas metodi un nosakot atbilstošus marķēšanas līdzekļus. Diplomprojekta hipotēze – marķēšanas veikšana uzlabo cilvēku meklēšanas un glābšanas darbu gaitu, paredz precīzu cilvēku meklēšanas darbu rezultātu fiksēšanu. Darba izstrādē pielietotas pētīšanas metodes: teorētiskā – veicot pieejamās literatūras analīzi; empīriskā – veicot iegūtās statistikas analīzi, kā arī tika izbūvēts marķēšanas līdzekļu aizsargkorpuss, paredzot to aizsardzību notikuma vietā. Diplomprojekts sastāv no 70 lapām, 5 tabulām un 32 attēliem, izmantoti 42 literatūras avoti, darbam ir 3 pielikumi. Kvalifikācijas darba ietvaros darba autors ir noteicis vienotu izmantojamo marķēšanas metodi VUGD, pamatojoties uz citu valstu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (turpmāk – citu valstu UGD) pieredzi, starptautiski pieņemtām marķēšanas sistēmām, kā arī VUGD amatpersonu praktisko pieredzi, kā arī noteicis vienotu marķēšanas līdzekļu veidu, pamatojoties uz objektīviem faktoriem, un izgatavojis aizsargkorpusu marķēšanas līdzekļu uzturēšanai un parocīgai pielietošanai, strādājot notikuma vietā. Daļu izklāsts: pirmajā daļā autors apkopojis statistiku par paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkiem, izpētījis citu valstu UGD cilvēku meklēšanas taktiku un marķēšanas metodes, analizēja VUGD iekšējos normatīvos aktus cilvēku meklēšanas un glābšanas darbu jomā, analizēja VUGD amatpersonu aptaujas rezultātus; otrajā daļā apkopoja informācija par VUGD vēsturi, amatpersonu individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, darba aizsardzības prasībām; trešajā daļā apkopota informācija, par VUGD saņemtajiem izsaukumiem uz paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkiem, atkārtoti izceļot marķēšanas ieviešanas nepieciešamību. Noteica vienotu marķēšanas metodi un marķēšanas līdzekļu izvēli, izgatavoja marķēšanas līdzekļu aizsargkorpusu un noteica aptuvenās izmaksas, lai amatpersonu nodrošinātu ar marķēšanas līdzekļiem.
Keywords Ugunsdzēsība un civilā aizsardzība, cilvēku meklēšanas darbi, marķēšana, marķēšanas sistēmas, FEMA, INSARAG, paaugstinātas bīstamības ugunsgrēki, individuālie aizsardzības līdzekļi,
Keywords in English Firefighting and civil protection, human search, marking, marking systems, FEMA, INSARAG, high-risk fires, personal protective equipment,
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 12.01.2021 10:31:21