Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Trenažieris potītes laterālā mežģījuma un tās saišu sastiepuma profilaksei
Nosaukums angļu valodā Exercise machine for the prevention of lateral dislocation of the ankle and its ligament sprain
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Aldis Balodis
Recenzents Prof. Ashok Vaseashta, viesu profesors RTU, New Jersey City University, ASV, Ashok-Kumar.Vaseashta@rtu.lv
Anotācija Inženierprojekta mērķis ir izstrādāt trenažieri potītes laterāla mežģījuma un tās saišu sastiepuma profilaksei, izmantojot kustīgu platformu ar leņķa un ātruma regulēšanas režīmiem un progresa novērtēšanas opciju. Darbs sastāv no paskaidrojošā raksta daļas un grafiskās daļas. Paskaidrojošā raksta daļa sastāv no ievada, literatūras apskata par mūsdienu risinājumiem potītes laterālā mežģījuma un tās saišu sastiepuma profilaksei, tehniskā uzdevuma, variantu salīdzinājuma ar ārējiem spēkiem darbināmai kustīgas platformas konstrukcijai, kustīgas platformas slīpuma leņķa un ātruma regulēšanas mehānisma inženieraprēķiniem, tehnoloģiskiem aprēķiniem trenažiera detaļas izgatavošanai, trenažiera potītes laterālā mežģījuma un tās saišu sastiepuma profilaksei izvietojuma telpā, trenažiera tehniskiem aprakstiem, trenažiera izgatavošanas pašizmaksas aprēķiniem, darba aizsardzības, civilās aizsardzības un vides aizsardzības pasākumu apraksta trenažiera potītes laterālā mežģījuma un tās saišu sastiepuma profilaksei izmantošanai, kā arī secinājumiem par sasniegtajiem rezultātiem un rekomendācijām par rezultātu izmantošanu trenažierim potītes laterālā mežģījuma un tās saišu sastiepuma profilaksei. Grafiskā daļa sastāv no variantu salīdzinājuma ar ārējo spēku darbināmas kustīgas platformas konstrukcijas rasējuma, kopskata rasējuma trenažierim potītes laterālā mežģījuma un tās saišu sastiepuma profilaksei, kopsalikuma rasējuma kustīgas platformas piedziņai, trenažiera potītes laterālā mežģījuma un tās saišu sastiepuma profilaksei detaļu rasējumiem, funkcionālās shēmas un telpas plānojuma trenažierim potītes laterālā mežģījuma un tās saišu sastiepuma profilaksei, kā arī trenažiera detaļas izgatavošanas tehnoloģiskā procesa rasējuma. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un tā apjoms ir 81 lpp. Tas satur 26 attēlus un 13 tabulas. Darba izstrādei tika izmantoti 27 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Trenažieris, potītes laterālais mežģījums, potītes saišu sastiepums, profilakse
Atslēgas vārdi angļu valodā Exercise machine, ankle lateral dislocation, ankle ligament sprain, prevention
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2021 23:14:24