Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Trenažieris potītes laterālā mežģījuma un tās saišu sastiepuma profilaksei
Title in English Exercise machine for the prevention of lateral dislocation of the ankle and its ligament sprain
Department
Scientific advisor Aldis Balodis
Reviewer Prof. Ashok Vaseashta, viesu profesors RTU, New Jersey City University, ASV, Ashok-Kumar.Vaseashta@rtu.lv
Abstract Inženierprojekta mērķis ir izstrādāt trenažieri potītes laterāla mežģījuma un tās saišu sastiepuma profilaksei, izmantojot kustīgu platformu ar leņķa un ātruma regulēšanas režīmiem un progresa novērtēšanas opciju. Darbs sastāv no paskaidrojošā raksta daļas un grafiskās daļas. Paskaidrojošā raksta daļa sastāv no ievada, literatūras apskata par mūsdienu risinājumiem potītes laterālā mežģījuma un tās saišu sastiepuma profilaksei, tehniskā uzdevuma, variantu salīdzinājuma ar ārējiem spēkiem darbināmai kustīgas platformas konstrukcijai, kustīgas platformas slīpuma leņķa un ātruma regulēšanas mehānisma inženieraprēķiniem, tehnoloģiskiem aprēķiniem trenažiera detaļas izgatavošanai, trenažiera potītes laterālā mežģījuma un tās saišu sastiepuma profilaksei izvietojuma telpā, trenažiera tehniskiem aprakstiem, trenažiera izgatavošanas pašizmaksas aprēķiniem, darba aizsardzības, civilās aizsardzības un vides aizsardzības pasākumu apraksta trenažiera potītes laterālā mežģījuma un tās saišu sastiepuma profilaksei izmantošanai, kā arī secinājumiem par sasniegtajiem rezultātiem un rekomendācijām par rezultātu izmantošanu trenažierim potītes laterālā mežģījuma un tās saišu sastiepuma profilaksei. Grafiskā daļa sastāv no variantu salīdzinājuma ar ārējo spēku darbināmas kustīgas platformas konstrukcijas rasējuma, kopskata rasējuma trenažierim potītes laterālā mežģījuma un tās saišu sastiepuma profilaksei, kopsalikuma rasējuma kustīgas platformas piedziņai, trenažiera potītes laterālā mežģījuma un tās saišu sastiepuma profilaksei detaļu rasējumiem, funkcionālās shēmas un telpas plānojuma trenažierim potītes laterālā mežģījuma un tās saišu sastiepuma profilaksei, kā arī trenažiera detaļas izgatavošanas tehnoloģiskā procesa rasējuma. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un tā apjoms ir 81 lpp. Tas satur 26 attēlus un 13 tabulas. Darba izstrādei tika izmantoti 27 literatūras avoti.
Keywords Trenažieris, potītes laterālais mežģījums, potītes saišu sastiepums, profilakse
Keywords in English Exercise machine, ankle lateral dislocation, ankle ligament sprain, prevention
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 11.01.2021 23:14:24